Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

56. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 27 października o godz. 14

27 października 2023

Kilka osób podczas obrad sejmiku

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski poinformował, że najbliższe obrady odbędą się 27 października (piątek) w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). Początek obrad o godz. 14.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039. /Druk Nr 1075 /.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. /Druk Nr 1074/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku. /Druk Nr 1070/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonych w powiatach: grajewskim, hajnowskim i białostockim. /Druk Nr 1076/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zambrów na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie. /Druk Nr 1073/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie. /Druk Nr 1067/.
 10. Informacja w sprawie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023. /Druk Nr 1069/.
 11. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2023 roku (w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r.) /Druk Nr 1068/.
 12. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych województwa podlaskiego o:
  a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
  b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
  c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 13. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 19 września 2023 r. /Druk Nr 1071/.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 25 września 2023 roku.
 15. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1072/.
 16. Wolne wnioski, informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Piotr Januszewicz

Opublikował: Aneta Kursa

27 października 2023

Powrót na początek strony