Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

62. sesja sejmiku województwa

19 lutego 2024

Harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego (SRWP), 400 tys. zł dotacji na rozwój czytelnictwa, poprawki w budżecie województwa na br. – takie m.in. decyzje podjęli radni podczas posiedzenia sejmiku. Sesja odbyła się w poniedziałek, 19 lutego, a kontynuowana będzie za tydzień, 26 lutego.

Na początku sesji płk Bogdan Topór oraz ppłk Wiktor Topór, którzy od lat działają w białostockim oddziale Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, otrzymali z rąk marszałka województwa Artura Kosickiego i przewodniczącego sejmiku Bogusława Dębskiego Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. Obaj bracia czynnie wspierają kombatantów i ich rodziny, organizują uroczystości patriotyczne i pielęgnują wojskowe tradycje w regionie.

Następnie radni uczcili minutą ciszy pamięć opozycjonisty i więźnia politycznego reżimu Putina – Aleksieja Nawalnego, który zmarł 16 lutego 2024 r. w kolonii karnej za kołem podbiegunowym.

Brak zgody radnych na punkt o PKS w obradach

Potem radni przeszli do pracy bieżącej. W trakcie przyjmowania porządku obrad zarząd województwa wnioskował, by głosować nad wprowadzeniem autopoprawki w budżecie w wys. 150 tys. zł. Miała być ona przeznaczona na przeprowadzenie analizy opłacalności ekonomiczno-podatkowej oraz prawnej wydzielenia oddziału suwalskiego ze spółki PKS Nova. Jednak głosami radnych z klubów opozycyjnych ten punkt nie wszedł do porządku obrad.

A przypomnijmy, że decyzję o połączeniu pięciu spółek komunikacyjnych (Siemiatycze, Białystok, Zambrów, Łomża i Suwałki) w jedną podjął poprzedni zarząd województwa, złożony z przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Jednak na poprzedniej sesji pojawiły się postulaty, że ze względów ekonomicznych oddział suwalski liczy na możliwość odłączenia się od przedsiębiorstwa i przekształcenia ponownie w odrębną spółkę. Więcej w artykule „Sesja nadzwyczajna. Głównym tematem PKS Nova”.

Zarząd województwa postanowił więc wyjść naprzeciw tym postulatom i sprawdzić, czy takie odłączenie jest opłacalne, czy przyniesie korzyść nowej spółce i spółce PKS Nova. Analiza miała zostać zlecona niezależnym ekspertom. Jednak brak zgody radnych na wprowadzenie punktu uniemożliwił te działania.

– Nie wprowadzając tego punktu do porządku obrad, wysoka rada zdecydowała, by takiej opinii nie robić. Chciałbym, żeby to wybrzmiało w opinii publicznej – stwierdził marszałek.

Radni przyjęli natomiast inne poprawki w budżecie na 2024 r., m.in. wpisali 30 mln zł na budowę Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis, na którą to Województwo Podlaskie otrzymało wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja będzie realizowana na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

Konsultacje strategii w przyszłym roku

Uchwalili także tryb i harmonogram aktualizacji SRWP, która jest najważniejszym dokumentem regionalnej polityki rozwoju. Obowiązująca strategia została przyjęta przez sejmik 17 kwietnia 2020 r. Jednak potem zostały zmienione przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jeśli dokument nie zostanie dostosowany do nowych wymogów, straci moc z końcem 2025 r. Stąd konieczność zmian.

I tak przyjęcie założeń aktualizacji zostało zaplanowane na II kwartał br., a opracowanie projektu strategii – do I kwartału 2025 r. Po przyjęciu go przez zarząd województwa, w II/III kwartale 2025 r. odbędą się konsultacje społeczne. Natomiast w IV kwartale 2025 r. dokument zostanie przedłożony do akceptacji radnym wojewódzkim.

Na utrzymanie i rozwój bibliotek publicznych

Z kolei ponad 400 tys. zł z budżetu województwa radni przeznaczyli na rozwój czytelnictwa w regionie. Pieniądze trafią do dziewięciu samorządów – każdy z nich otrzyma po 45 tys. zł.

To fundusze na utrzymanie i rozwój bibliotek publicznych.  Otrzymają je gminy: Augustów, Siemiatycze, Hajnówka, Zambrów, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaskie, Sokółka i do Powiat Sejneński. To właśnie te samorządy przed kilkoma laty przejęły (od Województwa Podlaskiego) znajdujące się na ich terenie filie biblioteczne należące do Centrum Edukacji Nauczycieli. Dotacja od samorządu województwa ma ułatwić prowadzenie placówek.

Kontynuacja sesji za tydzień

Sesja została przerwana do poniedziałku, 26 lutego, ze względu na konieczność wyjaśnienia spraw formalno-prawnych w związku z projektem uchwały dotyczącym wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Barbara Likowska-Matys, Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

 

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

19 lutego 2024

Powrót na początek strony