Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkursy wiedzy o pszczołach i roślinach bobowatych

14 października 2022

Dłonie trzymają plaster miodu

Konkursy wiedzy o pszczołach i roślinach bobowatych

Oba są skierowane do uczniów szkół średnich, oba odbędą się w listopadzie tego roku w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Białymstoku i w każdym z nich uczniowie będą rywalizować odpowiadając na pytania testowe. Decyzję o zorganizowaniu dwóch wojewódzkich konkursów wiedzy: o pszczelarstwie i o roślinach bobowatych podjął na piątkowym (14.10) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego.

Uczestnikami III edycji „Wojewódzkiego konkursu wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych” mogą być uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego.

Bobowate ponad programem

Podczas eliminacji odpowiedzą na pytania zawarte w teście a dotyczące m.in. rekomendacji odmian, upraw roślin bobowatych, racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi.

– Konkurs ma na celu promocję roślin bobowatych i wiedzy o nich, ale też rozwijanie i wspieranie zainteresowań młodzieży tematami rolniczymi wykraczającymi ponad program nauczania w szkołach rolniczych – podkreśla Sebastian Łukaszewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Rośliny bobowate (np. łubin, bobik, fasola, groch) mają niezwykle pozytywny wpływ na poprawę jakości gleby, jej struktury i zdolności plonotwórczych. Są przydatne w produkcji wartościowych pasz a ponadto stanowią cenny pożytek pszczelarski.

Z pszczołami za pan brat

„Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie” odbędzie się w tym roku już po raz czwarty. Mogą w nim wziąć udział nie tylko uczniowie szkół o profilu rolniczym, ale także innych szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego.

– Chcemy popularyzować wśród młodzieży wiedzę o roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym a także o możliwościach jej funkcjonowania w uprzemysłowionym rolnictwie -  wyjaśnia wicemarszałek Łukaszewicz. – To bardzo istotne, by nie tylko nie zapominać o pszczołach, ale wciąż podkreślać ich znaczenie zarówno dla środowiska, jak i naszego zdrowia i życia.

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu pszczelarstwa opartego o publikację „Hodowla pszczół” - Jerzego Wilde i Jarosława Prabuckiego oraz rozpoznawaniu roślin miododajnych na podstawie „Atlasu roślin miododajnych” Marka Pogorzelca i „Wielkiego atlasu roślin miododajnych” Zbigniewa Kołtowskiego.

Zgłoszenia uczestnictwa do obu konkursów należy przesłać (na formularzach – w załączniku) do dnia 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).

Koordynatorem konkursów jest Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim funkcjonująca w strukturze Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Urszula Arter, UMWP
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Natalia Adamowicz

14 października 2022

Powrót na początek strony