Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Marszałek Artur Kosicki zaprezentował główne założenia programu zarządu województwa na lata 2024-2029

11 marca 2024

Marszałek Kosicki podczas konferencji

główne założenia programu zarządu województwa na lata 2024-2029 / Paweł Krukowski

Podlaskie zdrowe, dostępne, naturalne, bezpieczne, połączone, dumne i innowacyjne. To siedem obszarów obejmujących najważniejsze kierunki rozwoju regionu. Łączy je hasło Ambitne Podlaskie. O głównych zamierzeniach na przyszłość informował podczas poniedziałkowego (11.03) spotkania marszałek Artur Kosicki.

– W moim mniemaniu Ambitne Podlaskie oznacza zasługujące na więcej i aktywnie działające, aby ten cel osiągnąć. Ambitne Podlaskie to też takie działanie, które mają na celu stawianie sobie wyzwań i dążenie, żeby te wyzwania realizować. Nie zamierzamy poprzestawać na bylejakości i przeciętności – rozpoczął marszałek.

Podlaskie zdrowe

Marszałek zapowiedział duże inwestycje w ochronę zdrowia. Sztandarowym projektem jest realizacja Breast Cancer Unit przy Białostockim Centrum Onkologii. Będzie to unikatowy ośrodek kompleksowego leczenia raka piersi, na który zarząd województwa uzyskał już wsparcie w wysokości 230 mln zł. W zakresie leczenia onkologicznego w planach jest także utworzenie zamiejscowego ośrodka radioterapii w Suwałkach.

Zaprezentowany program obejmuje również modernizację poradni specjalistycznych przy szpitalu wojewódzkim w Białymstoku, rozwój banku mleka oraz wojewódzki program profilaktyki i leczenia wad postawy.

W planach jest rozbudowa szpitala psychiatrycznego w Suwałkach, rozwój centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych i odbudowa psychiatrii dziecięcej w Choroszczy.

– Po 12 latach chcemy odbudować psychiatrię dziecięcą w szpitalu w Choroszczy. Chodzi tutaj o stworzenie dziennego oddziału psychiatrycznego. Czas, aby psychiatria dziecięca wróciła do Choroszczy – zaznaczył marszałek.

Kontynuowane ma być wsparcie klubów sportowych i wyróżniających się zawodników. Marszałek zadeklarował także współuczestnictwo w budowie hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku.

Podlaskie dostępne

Jak podkreślał marszałek, Ambitne Podlaskie ma być dostępne dla każdego, bez względu na jego sytuację zdrowotną.

– Wielokrotnie powtarzałem, że chcemy realnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego przygotowaliśmy szereg programów dla osób, które potrzebują tego typu pomocy. Stworzyliśmy m.in. program mieszkań wspomaganych i treningowych, będzie on realizowany w formule grantowej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jest to  program o wartości 63 mln zł – informował Artur Kosicki.

I przypomniał, że już realizowany jest program związany z dostosowaniem mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W planach jest utworzenie programu wsparcia ogólnorozwojowego poprzez sport.

 – To bardzo ciekawy projekt o wartości 3 mln zł. Chcemy go realizować z budżetu województwa w oparciu o solidnego partnera, jakim jest Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”. Chodzi o to, aby stworzyć bazę osób, które prowadziłyby rehabilitację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sportowych, chodzi o naszych paraolimpijczyków – wyjaśnił marszałek.

Zapowiedział także pomoc Warsztatom Terapii Zajęciowej i Zakładom Aktywności Zawodowej.

Podlaskie naturalne

Zarząd Województwa w nowej kadencji zamierza uruchomić Podlaską Dolinę Wodorową specjalizującą się w pozyskiwaniu czystej i taniej energii. Jest to projekt strategiczny wpisany do programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP). Udostępni również wsparcie dla mieszkańców chcących inwestować w OZE.

– Wiemy, że jeśli chodzi o OZE musimy inwestować, bo ceny energii rosną. Na ten cel założono ponad 70 mln zł w ramach konkursów – informował marszałek.

Przewidziano także przedsięwzięcia w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury na projekty związane m.in. z urządzeniami wodnymi, tworzeniem stawów czy ogrodnictwem miejskim.

Większą rolę odgrywać mają podlaskie uzdrowiska.

– To 16 mln euro, które przeznaczymy na wsparcie inwestycji w dwóch miejscowościach uzdrowiskowych: Supraśl i Augustów. Dzięki temu będzie można realizować projekty związane z energooszczędnym oświetleniem, ścieżkami edukacyjnymi, tu zostawiamy swobodę naszym partnerom – objaśnił Artur Kosicki.  

Ważnym obszarem ma pozostać rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Władze województwa zamierzają wspierać producentów rolnych, promować produkty lokalne oraz przeznaczać fundusze na aktywizację lokalnych środowisk w ramach Programu Odnowy Wsi.

W celu podniesienia efektywności energetycznej zmodernizowane zostaną budynki użyteczności publicznej. Będą też pieniądze na rewitalizację przestrzeni miast i miasteczek.

Podlaskie bezpieczne

Co to oznacza? Jak informował marszałek Kosicki, chodzi o uszczelnienie granic państwowych i bezpieczeństwo mieszkańców. W programie Ambitne Podlaskie zapisano zobowiązanie do dalszego doposażania Policji, Straży Granicznej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

– W ostatnim konkursie w ramach FEdP jednostki OSP miały do dyspozycji 46 mln zł ze środków europejskich – przypomniał marszałek.

Wsparciem zostaną objęte także gminy przygraniczne oraz program promujący cyberbezpieczeństwo i obronę przed dezinformacją wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Podlaskie połączone

Artur Kosicki podkreślał, że Podlaskie dla szybkiego rozwoju potrzebuje połączenia z dużymi ośrodkami miejskimi oraz zagranicą, deklarując współpracę z rządem i samorządem Białegostoku w zakresie budowy lotniska pasażerskiego.To w dużej mierze będzie związane z kontynuacją utworzenia CPK (Centralnego Portu Komunikacyjnego).

- Jeżeli rząd nie zlikwiduje CPK to rozwijamy Krywlany tak, aby doprowadzić je do stanu używalności, tak aby spełniały swoją rolę, bo na dzień dzisiejszy wiemy, że nie możemy całego potencjału Krywlan wykorzystać – zaznaczał marszałek.

Zarząd będzie również wspierał budowę trasy kolejowej Rail Baltica, dróg krajowych S8 Białystok-Suwałki oraz S19 Siemiatycze Białystok i Białystok-Kuźnica.

Za strategiczne marszałek uznał również realizację planów połączeń kolejowych z Łomży do Białegostoku i Ostrołęki. Planowane są inwestycje w przebudowę dróg wojewódzkich m.in. Łapy - Wysokie Mazowieckie, Juszkowy Gród – Zwodzieckie, Terespol – Siemianówka, Łomża – Mężenin, Suwałki - granica województwa.

Dofinansowana ma być spółka PKS Nova. Podczas poniedziałkowego spotkania marszałek zapowiedział zakup nowoczesnych autobusów.

– Chcemy zmienić flotę PKS-u na niskoemisyjną. Żeby spółka  mogła być konkurencyjna w stosunku do innych prywatnych operatorów, w tabor trzeba zainwestować co najmniej 50 mln zł – mówił marszałek.

Podlaskie dumne

W tym obszarze zaprezentowano zadania związane z kulturą oraz ochroną tradycji i tożsamości narodowej. Wśród nich m.in. modernizację Teatru Dramatycznego oraz kultowych Spodków, czyli siedziby Podlaskiego Instytutu Kultury.

W nowej kadencji zarząd województwa chce doprowadzić do budowy unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia jakim jest Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis oraz Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Nowością będzie realizacja Centrum Kultury Białoruskiej i Regionalnego Centrum Kultury i Nauki dla Społeczeństwa.

Kontynuowane będzie wysokie wsparcie na ochronę zabytków. Zarząd województwa chce również inwestować w rozwój talentów poprzez utworzenie Podlaskiego Programu Wsparcia Stypendialnego oraz Podlaskiego Funduszu Filmowego.

Podlaskie innowacyjne

W tym obszarze marszałek mówił o realizacji programu Dolina Rolnicza 4.0, a także uruchomieniu parku przemysłowego 4.0. Artur Kosicki informował o funduszach na Podlaskie Centrum Nowych Technologii INFOPLEX, a także na Podlaskie Centrum Eksportera, które będzie wspierać rodzimych przedsiębiorców w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów.

Firmy wdrażające nowe technologie oraz publiczna infrastruktura naukowo-badawcza mają otrzymać nowe impulsy rozwojowe dzięki specjalnym programom grantowym.

– Siedem obszarów naszej interwencji w nowej kadencji świadczy o tym, że program rządzenia na lata 2024-2029 jest przemyślany i spójny. Jestem przekonany, że za pięć lat Podlaskie będzie regionem o wysokiej jakości życia, w którym będą chciały mieszkać pokolenia naszych dzieci i wnuków – podsumował marszałek Artur Kosicki.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

 

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

11 marca 2024

Powrót na początek strony