Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Marszałek Łukasz Prokorym Członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

21 czerwca 2024

Mężczyzna w garniturze

Marszałek Łukasz Prokorym uczestniczy w Obradach Plenarnych XLII Zgromadzenia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP)

Wybór marszałka Prokoryma oraz pozostałych członków zarządu został podjęty w piątek, 21 czerwca, podczas Obrad Plenarnych XLII Zgromadzenia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP). W spotkaniu gremium wzięli udział także delegaci związku z Podlaskiego: członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski, oraz wiceprzewodniczący Jarosław Dworzański. Uczestniczył w nich także radny Karol Pilecki.

Olgierd Geblewicz, prezes ZWRP i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przywitał gości i pogratulował im wyboru do samorządów.

– Reprezentujemy wszystkie 16 województw i to daje nam możliwość walki o silny samorząd. Pomimo głębokich różnic politycznych udawało nam się dotychczas dobrze współpracować i za to chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję także za tak liczne przybycie. Chciałbym życzyć nam na tę nadchodzącą kadencję dużo efektywnej pracy – powiedział przewodniczący zgromadzenia.

Przyszłość polskich regionów

Zgromadzenie Ogólne ZWRP składa się z 64 delegatów, którzy reprezentują 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa, w tym: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego.

W trakcie dyskusji na temat przyszłości polskich regionów marszałek Prokorym zaznaczył, jak ważny jest temat rozwoju województw.

– Mam nadzieję, że dzięki współpracy i działalności w ZWRP będziemy skuteczniej działać na rzecz mieszkańców naszych regionów oraz będziemy jeszcze lepiej wykorzystywać dostępne środki krajowe oraz te z funduszy europejskich – mówił.

Z kolei Bogdan Dyjuk podkreślił, że uczestnictwo Podlaskiego w ZWRP przysłuży się też promocji województwa.

– Dzięki działaniom promocyjnym możemy zwiększyć rozpoznawalność naszego województwa jako miejsca do inwestycji i turystyki – powiedział członek zarządu.

Założenia i perspektywy

Dyrektor biura ZWPR - dr Jakub Mielczarek złożył sprawozdanie z dotychczasowych prac związku, zaś Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zrelacjonował prace przedstawicieli ZWRP w Europejskim Komitecie Regionów. Natomiast Wojciech Jankowiak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawił dotychczasową działalność członków ZWRP.

Piątkowe spotkanie było również okazją do wybrania najważniejszych funkcji w związku. Olgierd Geblewicz ponownie został wybrany Prezesem Zarządu Związku Województw RP. Wybrano również wiceprezesów. Zostali nimi: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Razem z marszałkiem Łukaszem Prokorymem nowymi członkami zarządu zostali: Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Anna Synowiec – przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego. Powołani zostali też członkowie Komisji Rewizyjnej. Kadencja nowego zarządu jest 5-letnia.

W trakcie zgromadzenia przyjęto sprawozdanie ws. wykonania budżetu za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe ZWRP, a także zmiany budżetu związku na 2024. Uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli złożenia Radzie Ministrów wniosku o uznanie ZWRP za ogólnopolską organizację jednostek samorządu terytorialnego uprawnioną do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

***

Głównym celem ZWRP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów województw, a także dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.

Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: ZWRP

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

21 czerwca 2024

Powrót na początek strony