Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne dotyczące wspierania rodziny

5 lutego 2024

Zgłoszone opinie będą miały wpływ na ostateczny kształt programu. Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec województwa podlaskiego. Konsultacje ogłoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku dotyczą „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2024-2027” i potrwają od 5 do 18 lutego.

Celem strategicznym programu jest wsparcie podlaskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ma to nastąpić m.in. za pomocą kreowania i promowania działań kształtujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin, a także realizacji działań wspierających rodziny w kryzysie.

Propozycje zmian należy umieścić na formularzu konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą zgłaszać samorządy gminne, powiatowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa, a także mieszkańcy województwa podlaskiego. Mogą to zrobić w trzech proponowanych formach:

  • przekazać osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (sekretariat, piętro II, pokój nr 204);
  • przekazać drogą pocztową na adres ROPS: ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok;
  • przekazać drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty znajdują się w załącznikach.

źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
oprac.: Paulina Tołcz

Publikujący: Paulina Tołcz

5 lutego 2024

Powrót na początek strony