Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Łomżyńskie Forum Samorządowe buduje drogi i kształci

31 października 2023

Nowe projekty – edukacyjny i związany z odnawialnymi źródłami energii – oraz dotychczasowe przedsięwzięcia omawiali w poniedziałek 30 października w Starostwie Powiatowym w Łomży przedstawiciele gmin tworzących Łomżyńskie Forum Samorządowe. Ich gościem był wicemarszałek Marek Olbryś.

– Cieszę się, że chcecie ze sobą współpracować, czyli kontynuować piękne tradycje ukształtowane na Ziemi Łomżyńskiej. Związek tylu silnych samorządów staje się projektem strategicznym, a zarząd województwa tym chętniej może to popierać. Ta kadencja zbliża się do końca. Nikt nie może nam zarzucić, że samorządy nie sprawdziły się i myślę, że był to dla nich dobry czas. Wiele obietnic dla mieszkańców zostało spełnionych. Nadal jednak mamy wiele do zaoferowania, a ja na pewno dołożę wszelkich starań, aby następna kadencja przyniosła co najmniej równie dobre efekty — powiedział wicemarszałek Marek Olbryś, gratulując samorządowcom rozwoju inicjatywy Forum.

Organizacja kilka miesięcy temu dokonała zmiany formuły swego działania: ze stowarzyszenia na Związek Powiatowo — Gminny, który działa w oparciu o ustawę o samorządach. Tworzy go 18 samorządów, m.in. z Grajewem, Wysokiem Mazowieckiem, Tykocinem oraz gminami z powiatu grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego z powiatem łomżyńskim jako liderem. Przewodniczącym walnego zgromadzenia ŁFS został starosta Lech Marek Szabłowski, a prezesem zarządu wicestarosta Maria Dziekońska.

– Zwiększamy w nowej formule potencjał realizacji inwestycji i możliwości korzystania także z tzw. programów miękkich. Pierwszy sukces działania związku to dofinansowanie z Polskiego Ładu dwóch inwestycji na drogach powiatowych: z Jedwabnego w kierunku Stawisk, co będzie elementem gruntownie zmodernizowanego najkrótszego szlaku np. z Kolna do Białegostoku oraz z Dobrego Lasu w gminie Zbójna także w stronę powiatu kolneńskiego. To łącznie 9,5 miliona złotych na około 5,5 kilometra dróg – wyjaśnił starosta Lech Marek Szabłowski.

Jak przekazała wicestarosta Maria Dziekońska, kolejne duże projekty, nad którymi pracuje Forum, to edukacyjne przedsięwzięcie dotyczące zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych oraz energii odnawialnej.

– W tej pierwszej sprawie  staramy się o sprawowanie funkcji operatora projektu dla 8 powiatów tworzących subregion łomżyński. To projekt o wartości 20 milionów złotych skierowany głównie do pracowników opieki długoterminowej, Ukraińców, osób o niskich kwalifikacjach, ale także np. studentów. Przystępujemy także do opracowania strategii działania dla całego Forum i poszczególnych samorządów – dodała wicestarosta Maria Dziekońska.

Ten kierunek działania cieszy wicemarszałka Marka Olbrysia.

– Inwestowanie w rozwój oświaty jest szczególnie cenne. Dokonaliśmy analizy potrzeb dotyczących rynku pracy, aby skutecznie pomagać mieszkańcom, a tego rodzaju edukacyjne inicjatywy skutecznie uzupełniają rozwój gospodarczy – stwierdził Marek Olbryś.

Wyraził nadzieję, że samorządom, zwłaszcza mniejszym, w regionach rolniczych Polski Wschodniej nie zostanie ograniczona pomoc państwa, bo ewentualne wprowadzenie zwiększonych odpisów podatkowych z CIT i PIT nie spełni swego zadania. Poinformował również o ważnych dla regionu przedsięwzięciach infrastrukturalnych realizowanych z udziałem samorządu województwa: modernizacji linii kolejowej Ostrołęka – Łapy z odnogą Śniadowo – Łomża czy dróg Łomża – Mężenin oraz Wysokie Mazowieckie Sokoły.

W posiedzeniu Łomżyńskiego Forum Samorządowego wzięli udział m.in. burmistrzowie: Dariusz Latarowski z Grajewa, Mariusz Dudziński z Tykocina i Jarosław Siekierko z Wysokiego Mazowieckiego oraz kilku wójtów i innych przedstawicieli samorządów gmin.

– Staramy się czerpać korzyści ze wszelkich partnerstw – wyjaśnił burmistrz Mariusz Dudziński, a Jarosław Siekierko podkreślił, że liczy przede wszystkim na realizowane przez Forum „projekty miękkie” w dziedzinie np. edukacji, ochrony zdrowia czy spraw seniorów.  

Tekst i fot.: Maciej Gryguc

Publikujący: Dawid Korpacz

31 października 2023

Powrót na początek strony