Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Odprawa roczna w Areszcie Śledczym w Białymstoku

25 marca 2024

Zdanie relacji, przedstawienie statystyk i podsumowanie działań poszczególnych działów Aresztu Śledczego w Białymstoku to tematy podjęte podczas poniedziałkowego (25 marca) spotkania w siedzibie instytucji. Gratulacje i podziękowania za służbę w imieniu marszałka Artura Kosickiego złożyła Sekretarz Województwa Podlaskiego Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

– Z ogromnym uznaniem przyjmuję misję, którą w znakomity sposób wykonuje załoga Aresztu Śledczego w Białymstoku. Cieszę się, że dzięki podejmowanym przez Państwa działaniom, osadzone tutaj osoby w pełni korzystają ze stworzonych im różnorodnych okazji do aktywnego uczestnictwa w procesie resocjalizacji – pisał marszałek w liście odczytanym podczas spotkania przez Mirosławę Jaroszewicz-Łojewską.

Marszałek podziękował także całej kadrze kierowniczej aresztu za sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Podczas odprawy kierownicy poszczególnych działów przedstawili sprawozdanie z ubiegłorocznej służby. Poruszane były też takie tematy jak księgowość i struktura finansowa aresztu, jego wyposażenie. Omówiono także sprawę aktywności zawodowej więźniów oraz jej niezwykle istotną rolę w procesie resocjalizacji.

Był to też czas na porównanie założeń teoretycznych więziennictwa regulowanych ustawą z faktycznym procesem wdrażania ich w życie.

Dawid Korpacz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krystian Guzewicz

Publikujący: Dawid Korpacz

25 marca 2024

Powrót na początek strony