Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Program „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2024

5 lipca 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na projekty, których celem jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Tegoroczny budżet programu to 3 mln zł. Oferty można składać do 12 lipca.

Celem głównym programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Model programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach co, jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły:

MODUŁ I – wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

MODUŁ II – samopomoc

MODUŁ III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

MODUŁ IV – integracja i innowacyjność

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym;

2) podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Szczegóły dostępne są na stronie ministerstwa

 

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oprac.: Aneta Kursa
fot.: UMWP

Opublikował: Małgorzata Sawicka

5 lipca 2024

Powrót na początek strony