Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Halowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego U16 w lekkiej atletyce – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

30 stycznia 2024

Stół na którym leżą kartki z numerami zawodników

Dnia 26 stycznia 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki pn. „Halowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego U16 w lekkiej atletyce”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 31 stycznia 2024 r. do dnia 6 lutego 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Dawid Korpacz

30 stycznia 2024

Powrót na początek strony