Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Międzynarodowy Turniej w Piłce Koszykowej Chłopców - rozstrzygnięcie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

8 marca 2024

mężczyzna trzyma piłkę

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje za celową realizację zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy Turniej w Piłce Koszykowej Chłopców” przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży.

Uchwała do pobrania poniżej.

Publikujący: Dawid Korpacz

8 marca 2024

Powrót na początek strony