Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Szlak kultury ludowej Suwalszczyzny (EtnoSuwalszczyzna) - otwarty konkurs ofert

28 marca 2024

otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 28 marca 2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Szlak kultury ludowej Suwalszczyzny (EtnoSuwalszczyzna)” i postanowił powierzyć jego realizację w trybie otwartego konkursu ofert w sferze turystyki i krajoznawstwa w ramach zadania: Wspieranie rozwoju produktów turystycznych jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej mającej pozytywny wpływ na rozwój turystyki w województwie.

Celem konkursu jest ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki kulturowej, poprawa rozpoznawalności i dostępności turystycznej Suwalszczyzny, przekształcenie kultury ludowej w kierunku przedsiębiorczości kreatywnej przynoszącej trwałe korzyści gospodarcze i społeczne. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego, rozwijanie zrównoważonej turystyki kulturowej i produktów turystycznych wysokiej jakości opartych na lokalnych zasobach dziedzictwa, wiedzy, tradycjach i umiejętnościach; aktywizacja ekonomiczna i społeczna obszarów wokół „Szlaku kultury ludowej Suwalszczyzny”.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl: 2 kwietnia 2024 r. – 24 kwietnia 2024 r.
Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert lub ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami: 2 kwietnia 2024 r. – 25 kwietnia 2024 r.    

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, prowadzące działalność statutową w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki (tel. 85 66 54 485).

oprac.: Paulina Dulewicz
źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP
fot.: Kamil Timoszuk 

Publikujący: Paulina Dulewicz

28 marca 2024

Powrót na początek strony