Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Turniej z okazji Święta Niepodległości o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego

20 października 2023

Dziewczyna trzymająca pod pachą piłkę do siatki

Turniej z okazji Święta Niepodległości o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego

Dnia 19 października 2023 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach pn. „Turniej z okazji Święta Niepodległości o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 21 października 2023 r. do dnia 27 października 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Dawid Korpacz

20 października 2023

Powrót na początek strony