Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Żyjmy zdrowo i sportowo” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

24 maja 2023

bieg i kolarstwo

Dnia 18 maja złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo pn. „Żyjmy zdrowo i sportowo”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 25 maja do dnia
31 maja. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

źródło: Departament Edukacji Sportu i Turystyki
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Paulina Dulewicz

24 maja 2023

Powrót na początek strony