Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 października 2022

jezioro z lotu ptaka

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich mieści się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Telefon
Sekretariat

85 66 54 240 /85 66 54 700 - ul. Wyszyńskiego 1, pok. 619

Dyrektor Andrzej Pleszuk 85 66 54 238
z-ca Dyrektora Iwona Krzyżanowska 85 66 54 239
z-ca Dyrektora Tomasz Godlewski 85 66 54 701

 

Zadania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W ramach departamentu funkcjonują komórki organizacyjne:

 • Referat Regionalnej Polityki Rolnej i Jakości Żywności,
 • Referat Odnowy Wsi,
 • Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego,
 • Referat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej, 
 • Referat Wdrażania,
 • Referat Płatności,
 • Referat Kontroli,
 • Referat Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa, 
 • Referat Koordynacji i Monitorowania,
 • Referat Weryfikacji Zamówień,
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych.

 

Opublikował: Dawid Korpacz

3 października 2022

Powrót na początek strony