Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Program Odnowy Wsi - edycja 2024

4 stycznia 2024

W 7. edycji programu do 30 tys. zł na wybraną inwestycję może otrzymać każda z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego. Nabór ruszy 9 stycznia. Wnioski w tegorocznej edycji będą przyjmowane od 9 do 31 stycznia br.
Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja społeczności wiejskiej, aktywizacja społeczności lokalnych, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, a także upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages.

„Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś” finansowany jest z budżetu województwa podlaskiego. Mogą wziąć w nim udział gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie przy współpracy z sołectwem. Poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. całkowitego kosztu przedsięwzięcia i nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Inicjatywy mogą dotyczyć:

  • działań na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie, wraz z jej upowszechnianiem, jako miejsca do życia, odpoczynku i pracy;
  • zastosowania nowoczesnych technologii mających na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców na wsi;
  • zagospodarowania wspólnej przestrzeni wiejskiej umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców wsi;
  • energooszczędności, efektywności energetycznej;
  • działań związanych z ochroną powietrza, odnawialnymi źródłami energii;
  • racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów środowiska naturalnego;
  • ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb;
  • rozwiązań służących racjonalnemu gospodarowaniu wodami opadowymi.

W ramach poprzednich edycji programu do sołectw województwa podlaskiego trafiło łącznie ponad 5 mln zł. Posłużyły one realizacji ponad 330 inwestycji.

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

4 stycznia 2024

Powrót na początek strony