Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Miejsca Obsługi Rowerzystów

29 sierpnia 2023

Trasa rowerowa w województwie podlaskim poprowadzona została drogami publicznymi i leśnymi od miejscowości Bolcie (na granicy z województwem warmińsko-mazurskim) do miejscowości Niemirów (na granicy z województwem lubelskim). Dodatkowym elementem trasy jest jej odcinek do Łomży.

Trasą rowerową będziemy mogli przejechać przez teren powiatów:

Natomiast odcinkiem łomżyńskim, będącym odnogą głównej trasy, przejedziemy przez powiat zambrowski, łomżyński i miasto Łomża.

W wyniku realizacji projektu rowerzyści na terenie województwa podlaskiego mają do dyspozycji trasę rowerową o łącznej długości ok. 602 km w tym 128 km trasy będą pokonywali po istniejących i wybudowanych w ramach projektu ścieżkach i ciągach pieszo-rowerowych.

W ramach projektu wybudowano łącznie ok. 47,8 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. Ponadto wyremontowano, przy udziale finansowym Gminy Gródek, odcinek traktu Napoleońskiego od Królowego Mostu do drogi powiatowej 1437B, a także, przy wsparci finansowym Gminy Jeleniewo, odcinek drogi gminnej Leszczewo-Suchodoły.

Cała trasa zostanie oznakowana znakami R-4

 

 

 

Na trasie rowerzyści będą mogli skorzystać z 72 Miejsc Obsługi Rowerzystów oznaczonych znakiem MOR 

 

Na realizację projektu przyznano Województwu Podlaskiemu 33 435 178,01 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 3 933 550,35 zł z Budżetu Państwa. Beneficjent zobowiązany był zapewnić wkład własny w kwocie 1 966 775,19 zł.

Projekt zrealizowany został wspólnie z:

  • 28 gminami, w tym 3 miastami na prawach powiatu,
  • 9 powiatami,
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
  • Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku przy udziale Nadleśnictw: Augustów, Płaska, Białowieża, Hajnówka i Bielsk,
  • Wigierskim Parkiem Narodowym.

Więcej informacji na temat trasy rowerowej realizowanej na terenie w/w powiatów można uzyskać klikając na nazwę wybranego powiatu. 

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

29 sierpnia 2023

Powrót na początek strony