Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

30 tys. zł z budżetu województwa na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22 lutego 2024

Tę pomoc można uzyskać w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa w czwartek, 22 lutego. Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółki handlowe czy koła gospodyń wiejskich mogą się zgłaszać od 27 lutego do 20 marca br.

– Rola specjalistów w leczeniu pacjentów z uzależnieniami jest nieoceniona, a naszym obowiązkiem jest pomoc w zapewnieniu im optymalnych warunków pracy – mówił Marek Malinowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia.

W naborze można otrzymać dotację na realizację superwizji dla osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. terapeutów, pedagogów, psychologów).

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 tys. zł, przy czym konieczny jest wkład własny. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę. Działania, na które można uzyskać dofinansowanie, mają być realizowane od 22 kwietnia do 31 grudnia br.

Anna Augustynowicz
red.: Barbara Likowska-Matys

Publikujący: Anna Augustynowicz

22 lutego 2024

Powrót na początek strony