Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Blisko 1,6 mln zł dla placówek ochrony zdrowia z regionu

17 czerwca 2024

grafika Blisko 1,6 mln zł dla placówek ochrony zdrowia z regionu

Blisko 1,6 mln zł dla placówek ochrony zdrowia z regionu

Przed szpitalami: wojewódzkim w Łomży i psychiatrycznym w Choroszczy zakupy ambulansów, sprzętu i aparatury medycznej oraz prace modernizacyjne. Posłużą temu dotacje z budżetu województwa, przyznane przez zarząd podczas posiedzenia w poniedziałek, 17 czerwca.

Jak zaznaczyła Wiesława Burnos, dzięki wsparciu samorządu województwa szpitale mogą podnosić standardy leczenia, ale również standardy bezpieczeństwa pacjentów.

– Dofinansowane placówki mogą skuteczniej reagować na potrzeby pacjentów, a nowoczesny sprzęt medyczny znacząco podnosi jakość świadczonych usług. Nowe ambulanse na pewno pozwolą szybciej i sprawniej udzielać pomocy medycznej, co jest szczególnie ważne w sytuacjach nagłych – mówiła wicemarszałek Wiesława Burnos, w zarządzie województwa odpowiedzialna za obszar zdrowia.

I tak, szpital wojewódzki w Łomży otrzyma z budżetu województwa dotację w wysokości blisko 480 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Będzie to laparoskop chirurgiczny oraz mobilny aparat usg. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna zasilą blok operacyjny oraz oddział chirurgii w łomżyńskim szpitalu. Laparoskop zastąpi wyeksploatowany sprzęt, a aparat usg pozwoli na badanie pacjentów w ciężkim stanie, bez konieczności ich transportu do pracowni.

Z kolei Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy otrzyma dwie dotacje. Pierwsza z nich, w wysokości ponad miliona złotych, pozwoli placówce na zakup dwóch ambulansów do transportu medycznego. Dwa obecnie posiadane, to kilkuletnie auta z dużym przebiegiem, a co za tym idzie – awaryjne.

Placówka w Choroszczy wykorzystuje ambulanse do transportu  pacjentów wymagających  hospitalizacji, badań, konsultacji i zabiegów wykonywanych w innych podmiotach leczniczych oraz do transportu sanitarnego sprawców, wobec których sąd wydał orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym. Służą również lekarzom Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającej w strukturze szpitala jeżdżącym na wizyty domowe.

Przed choroskim szpitalem także remont. Docieplony i zmodernizowany zostanie jeden ze szpitalnych obiektów. To budynek nr 19, położony w centralnej części szpitala. Prowadzone są w nim rozprawy sądu rejonowego w sprawie wysłuchania pacjentów szpitala, ale znajduje się tam także archiwum zakładowe. Planowany remont to ciąg dalszy prac prowadzonych w 2022 r. 

Na zaplanowane prace szpital w Choroszczy otrzymał ponad 91 tys. zł dotacji.

Monika Pańko
red..: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Dawid Korpacz

17 czerwca 2024

Powrót na początek strony