Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

6 czerwca 2024

Budynek instytucji

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przedmiot konsultacji:

– projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Łomży.

Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:

  1. projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku podlaskie.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  2. konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,
  3. wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@podlaskie.eu
  4. wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
  5. komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.
Publikujący: Dawid Korpacz

6 czerwca 2024

Powrót na początek strony