Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wręczono powołania dyrektorom podlaskich jednostek zdrowia

22 września 2023

Wręczenie powołań dyrektorom jednostek służby zdrowia / fot.: Paweł Krukowski

Funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego nadal będzie pełnić Cezary Nowosielski. Na kolejną kadencję zostały też powołane: Renata Szymańska – dyrektor łomżyńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Irena Łukaszuk – dyrektor Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Kandydatury wyłonione w ramach konkursu zarząd województwa zatwierdził w piątek, 22 września. Funkcje powierzono na okres sześciu lat. Powołania dyrektorom wręczył członek zarządu Marek Malinowski.

Cezary Ireneusz Nowosielski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Cezary Ireneusz Nowosielski posiada wykształcenie wyższe w zakresie farmacji aptecznej oraz specjalizację pierwszego stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Ponadto posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Executive MBA w Ochronie Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od wielu lat związany jest zawodowo z systemem ochrony zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobył, kierując podmiotami leczniczymi, jak i spółkami w branży medycznej.

Po raz pierwszy na funkcję dyrektora „Śniadecji” został powołany w 2015 r.        

Renata Szymańska – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Renata Szymańska posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii oraz wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i marketingu. Ponadto jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Od ponad 30 lat związana jest zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w którym pełniła przez wiele lat funkcje kierownicze, m.in. dyrektora, kierownika Poradni Uzależnień i Współuzależnienia.

Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zarządzała przez ostatnie sześć lat.

Irena Łukaszuk - dyrektor Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Irena Łukaszuk posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej i studia podyplomowe w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim w organizacji i doradztwo personalne.

Od ponad 18 lat związana jest zawodowo z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Rehabilitacji w Suwałkach, w którym pełniła funkcje dyrektora, pełniącej obowiązki dyrektora, kierownika Sekcji Organizacyjno-Prawnej.  
Ośrodkiem Rehabilitacji w Suwałkach zarządza od 2012 r.

W przekazaniu powołań dyrektorom podlaskich jednostek zdrowia uczestniczyła również zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia w urzędzie marszałkowskim Monika Anna Borkowska.

oprac.: Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

22 września 2023

Powrót na początek strony