Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Akademia Łomżyńska ma już 20 lat

14 czerwca 2024

Jacek Piorunek przemawia przy mównicy.

Akademia Łomżyńska ma już 20 lat / Maciej Gryguc

Hołd dla tych, którzy tworzyli uczelnię, nadzieje i plany na jej rozwój. O tym przede wszystkim mówili w czwartek 13 czerwca uczestnicy uroczystej gali z okazji 20-lecia Akademii Łomżyńskiej. Gratulacje i życzenia przekazał od samorządowych władz regionu Jacek Piorunek, członek zarządu województwa.

– Jesteśmy w silnej ekipie, bo razem z radnymi Sejmiku, byłym marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i byłym wicemarszałek Markiem Olbrysiem. Samorząd województwa był tą instytucją, która wspierała powstawanie łomżyńskiej uczelni od samego początku. Przekazał pierwsze budynki przy ul. Akademickiej i pierwsze fundusze na rozpoczęcie działalności. Wraz z władzami miasta wnosił  decydujący wkład w rozwój uczelni. Nie wszyscy od razu wierzyli, że się uda, ale wizje się spełniają i obecnie studenci współtworzą nasze miasto. Łomżyńskiej akademii już nikt nigdy niczego nie odmawia. Taka towarzyszy jej życzliwość. W imieniu zarządu i sejmiku zapewniam o stałym wsparciu samorządu województwa – powiedział Jacek Piorunek.

Łomżyńska uczelnia powstawała w 2004 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości. Profesor Dariusz Surowik, od 2017 roku rektor uczelni, która w 2023 roku otrzymała nazwę Akademii Łomżyńskiej, przypomniał „kamienie milowe” jej rozwoju m.in.: adaptację pierwszych budynków i przejmowanie kolejnych w różnych częściach miasta, otwarcie w 2014 roku nowoczesnego kampusu przy ul. Akademickiej, zdobywanie kolejnych kategorii naukowych uprawniających m.in. do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego, rozszerzanie współpracy międzynarodowej, kolejne kierunki kształcenia.   

– Jubileusz to moment zatrzymania i refleksji, budujący zbiorową tożsamość. Czynnikiem rozwojowym naszego miasta jest edukacja. Silna, niezależna i  ambitna uczelnia ma ogromną rolę miastotwórczą i regionotwórczą, budzi dumę i radość. Daje dostęp do dobrej i bezpłatnej edukacji wielu młodym ludziom, daje szansę rozwijania talentów. Nasze 20 lat to blisko 9 tysięcy absolwentów i 120 milionów złotych pozyskanych na tworzenie nowoczesnej bazy, a ponieważ badania wskazują, że najczęściej znajduje się pracę w swoich regionach, można sądzić, że niemal w każdej łomżyńskiej instytucji i firmie można znaleźć naszych absolwentów. Dla miasta i regionu to, co zgodnie z wizją i ambicjami  profesora Kazimierza Pieńkowskiego, zaczynało się od stworzenia ścieżki, dziś jest solidnym traktem, a w przyszłości powinno być autostradą do sukcesu naszego miasta – mówił rektor Dariusz Surowik.

Przypominając postać twórcy i pierwszego rektora uczelni złożył hołd wszystkim, którzy także przyczyniali się do jej powstania. Wiele z tych osób nadal związanych jest z uczelnią. Tych, którzy już odeszli, uczestnicy gali uczcili chwila ciszy.     

– Wiemy, że nigdy nie możemy spocząć na laurach, mamy wielki dług do  spłacenia wobec naszych mentorów – dodał profesor Dariusz Surowik. Poinformował o inicjatywie społecznego komitetu, który chce doprowadzić do stworzenia na terenie kampusu ławeczki upamiętniającej profesora Kazimierza Pieńkowskiego. 

W ocenie reaktora Akademia Łomżyńska jest także źródłem dynamicznych społecznych zjawisk w mieście i regionie za sprawą studentów i pracowników, którzy udzielają się w wielu dziedzinach, np.  jako wolontariusze, organizatorzy, inicjatorzy różnorodnych przedsięwzięć. Dariusz Surowik skierował także specjalne słowa wdzięczności pod adresem samorządowców: województwa, miasta, powiatów i gmin, instytucji, organizacji i firm, zwłaszcza z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego, które w rozmaity sposób wspierały rozwój uczelni. Kilkoro przedstawicieli podmiotów gospodarczych (Novum, Phoenix Systems, OSM Piątnica, EDPOL) otrzymało statuetki „Przyjaciel Akademii Łomżyńskiej”.

– Jest coraz większy krąg ludzi, wśród których hasło „Akademia Łomżyńska” wywołuje pozytywne skojarzenia, bo Akademia to przede wszystkim ludzie – podkreślił rektor Dariusz Surowik.

Gratulacje i podziękowania przekazało z okazji jubileuszu liczne grono gości gali. W podwójnej roli – samorządowca i pracownika uczelni wystąpił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

– Akademia to doskonała kuźnia kadr także dla naszych instytucji miejskich, szansa dla młodych ludzi, żeby decydowali się tu zostać i rozwijać miasto – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

W podobnym duchu swoje refleksje przekazali także m.in. starostowie Lech Marek Szabłowski z Łomży i Waldemar Remfeld z Grajewa, wójt gminy Łomża Piotr Kłys, profesor Ludwik Malinowski ze Stowarzyszenia „Stopka”,  przedstawiciele kilku zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych, instytucji i organizacji. Gromkie brawa otrzymał Nico Nijsten z belgijskiego uniwersytetu w Leuven-Limburg, chlubiącego się 600-letnią tradycją. Mówił wiele o wspólnej Europie, a zakończył słowami uznania pod adresem gospodarzy.  

– Jeżeli zrobiliście tyle przez 20 lat, to co zrobicie za 600 – wykrzyknął.

Prowadząca galę Jolanta Święszkowska zaprosiła uczestników na kolejne jubileuszowe wydarzenia, z których naukowy wymiar ma konferencja o miastotwórczej i regionotwórczej roli ośrodków akademickich, a artystyczny – koncert Sławomir Uniatowskiego.

tekst i fot. Maciej Gryguc

Publikujący: Dawid Korpacz

14 czerwca 2024

Powrót na początek strony