Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Aktywni w sieci Erasmus!

5 marca 2024

Podczas szkolenia z dziedziny medycznej

Aktywni w sieci Erasmus!

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku aktywnie działa w ramach projektów finansowanych ze środków UE.

Szkoła posiada akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe na działania w zakresie mobilności słuchaczy i nauczycieli. Do tej pory zrealizowano wyjazdy na staże zawodowe do Kłajpedy i Walencji. Nauczyciele odbyli job-shadowing w Walencji. Plany na najbliższy rok to staże w Pradze oraz job-shadowing w Rzymie.

Dzięki realizacji projektów szkoła oferuje różnorodne sposoby nabywania nowych umiejętności zawodowych, kształtowania kompetencji językowych oraz szeregu kompetencji miękkich.

Szkoła realizuje także projekt „Beauty&Massage – doskonalenie kompetencji nauczycieli” w ramach programu Erasmus. Jest to projekt współpracy na małą skalę z 3 partnerami. CZMIS występuje w projekcie jako Lider, natomiast Partnerami są publiczna instytucja oświatowa z Grecji - Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia, szkoła kształcenia zawodowego z Wilna - Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras oraz instytucja wspierająca partnerstwa szkoła-przedsiębiorstwo - Fundacja Centrum Umiejętności Praktycznych.

W ramach projektu organizowane są wizyty studyjne w instytucjach partnerskich, dzięki którym nauczyciele i trenerzy zawodu nabywają nowe kompetencje zawodowe, nawiązują kontakty w branży oraz doskonalą swoje umiejętności językowe.

Do tej pory zrealizowano w projekcie spotkanie i warsztaty, których gospodarzem był CZMIS. Obecnie przedstawiciele CZMIS oraz organizacji partnerskich uczestniczą w spotkaniu w Kozani, gdzie doskonalą swoje umiejętności zawodowe we współpracy z nauczycielami oraz przedsiębiorcami. Głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz maksymalne dopasowanie kompetencji słuchaczy do wymagań europejskiego rynku pracy.

Uczestnicy projektu podkreślają jak ważną rolę odgrywa dzielenie się swoimi doświadczeniami z dydaktykami zrzeszonymi w partnerstwie, jak wiele rozwiązań można przenieść do swojej codziennej pracy oraz jak pozytywnie wpływa to na jakość nauczania.

Więcej informacji o działaniach szkoły w zakresie projektów Erasmus na stronie internetowej www.czmis.pl w zakładce Projekty UE.

Opublikował: Krystian Guzewicz

5 marca 2024

Powrót na początek strony