Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Blisko 22 mln zł z KPO na system kształcenia w regionie

26 września 2023

Zdjęcie grupowe przedstawicieli samorządu z województwa z przedstawicielami uczelni wyższych

Porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a przedstawicielami Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), Politechniki Białostockiej (PB) oraz Akademii Łomżyńskiej w sprawie przekazania funduszy z KPO na system kształcenia w regionie / fot.: A. Augustynowicz/ UMWP

Wypracowanie najlepszego modelu edukacji w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych – to efekt podpisanego we wtorek, 26 września, porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a przedstawicielami Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), Politechniki Białostockiej (PB) oraz Akademii Łomżyńskiej. Projekt realizowany będzie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki, pieniądze z KPO zostaną przeznaczone na badania, analizy i ekspertyzy, aby jak najefektywniej można było rozdysponować fundusze w ramach nowej perspektywy finansowej. Zarówno w ramach programów krajowych, jak i naszego programu regionalnego.

– Bardzo dziękuję naszym partnerom za przyjęcie zaproszenia do tego ważnego przedsięwzięcia. Musimy bowiem przygotować solidne dokumenty, aby na ich bazie można było efektywnie pracować, aby żadne euro nie zostało w naszym regionie zmarnowane. Panowie profesorowie, teraz już wszystko w waszych rękach – zwrócił się do przedstawicieli uczelni Artur Kosicki.

Analizy do bezpłatnego wykorzystania

Wicemarszałek Marek Olbryś ocenił, że z efektów tego projektu skorzysta gospodarka regionu.

– Cieszymy się, że tak znamienite uczelnie będą nam w tym pomagały, a tak naprawdę pomagały mieszkańcom Podlaskiego. To przykład dobrej współpracy między oświatą, samorządem i gospodarką, która przyniesie wiele korzyści dla ludzi, którzy chcą pracować na rzecz naszego regionu – stwierdził wicemarszałek.

Jak poinformowała Urszula Jabłońska, wicedyrektor WUP, Podlaskie jest jednym z czterech województw, które do tego przedsięwzięcia zaprosiły do współpracy uczelnie.

– Ma powstać 36 analiz i 18 badań. Będą dotyczyć jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych, zawodowych, branżowych czy też techników pod kątem dostosowania ich do potrzeb podlaskich pracodawców i potrzeb pracowników – wyjaśniła wicedyrektor.

Dodała, że z tych analiz będą potem mogli korzystać bezpłatnie beneficjenci piszący projekty do programów unijnych.

Kierunki studiów pod kątem potrzeb

Prof. Robert Ciborowski, rektor UwB, podkreślił, że uczelnia jest bardzo zainteresowana rozwojem zwłaszcza szkolnictwa średniego.

– Absolwenci tych szkół trafiają potem do nas. I będziemy mogli bardziej kompatybilnie spojrzeć na to, co się dzieje na rynku szkół średnich, jak wygląda szkolnictwo zawodowe. Ale dowiemy się również, jak my powinniśmy się dostosować do potrzeb tych młodych ludzi, jakie zaproponować im inne kierunki studiów, możliwości szkoleń – zauważył rektor.

Prof. Jarosław Szusta, prorektor PB, również mówił o modyfikacjach programu studiów po przeanalizowaniu rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców.

– Tak, aby nasz absolwent był do nich przygotowany – mówił prorektor. – Na bazie tych danych, które pozyskamy w ramach badań, zostaną opracowane nowe programy studiów, dopasowane do potrzeb, np. w ramach studiów podyplomowych, ofert dla osób, które chcą się przebranżowić. Bo pamiętajmy, że człowiek uczy się przez całe życie.

Prof. Dariusz Surowik z Akademii Łomżyńskiej podkreślił, że uczelnia wszystkie kierunki kształcenia prowadzi o profilu praktycznym.

– Jako uczelnia zawodowa jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzenia analizy rynku pracy. A te badania dadzą nam wskazówki, aby lepiej dopasować system kształcenia zawodowego na poziomie nie tylko średnim, ale i wyższym – powiedział.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2026.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Anna Augustynowicz

 

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

26 września 2023

Powrót na początek strony