Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Do rozdania pieniądze dla najzdolniejszych uczniów z regionu

4 października 2022

Banknoty o nominale sto złotych

Do rozdania pieniądze dla najzdolniejszych uczniów z regionu

Średnia co najmniej 5.0 oraz wygrane w olimpiadach i turniejach na szczeblach ogólnopolskich i międzynarodowych. To wymogi, które muszą spełnić uczniowie ubiegający się o stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Wnioski należy składać do 14 października br. Stypendyści mogą liczyć na 4 tys. zł.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2021/2022 następujące osiągnięcia:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0,
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 115-888 Białystok

w nieprzekraczalnym terminie do 14 października br.

Formularz wniosku znajduje się poniżej w załączeniu.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 66 54 536. Kontakt mailowy: urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl.

 

 

 

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Natalia Adamowicz

4 października 2022

Powrót na początek strony