Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej

5 października 2023

Przemawia marszałek Kosicki

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej / Paulina Dulewicz

Gaudeamus igitur na największej uczelni technicznej w regionie rozbrzmiało w czwartek, 5 października. Tym samym oficjalnie rozpoczęto rok akademicki 2023/2024. W uroczystości wziął udział marszałek Artur Kosicki.

– Politechnika Białostocka jest jednym z kluczowych ośrodków, bogatych w sukcesy, który funkcjonuje w naszym regionie. Uczelnia ma ogromny wpływ na rozwój naszego województwa – mówił Artur Kosicki i dodał, zwracając się do przedstawicieli władz tej szkoły wyższej: – Stworzyliście państwo tutaj wspaniałe miejsce do rozwoju i tego wam z całego serca gratuluję!

By spełniać marzenia

Marszałek zaznaczył, że Województwo Podlaskie współpracuje z politechniką przy realizacji wielu projektów. Wspiera uczelnię, przekazując środki na różne cele, partycypuje w organizacji wielu przedsięwzięć – nie tylko stricte naukowych.

– W imieniu swoim i całego zarządu województwa deklaruję dalsze wsparcie i chęć współpracy na wszelkich polach. Studentom natomiast życzę spełnienia naukowych marzeń, ale też dobrej atmosfery na studiach – powiedział włodarz regionu.

To 75. rok działalności tej największej uczelni technicznej w województwie podlaskim.

– Jestem przekonana, że krok po kroku zmierzamy do obranego przez nas wspólnie celu – budowania uczelni będącej wiodącym ośrodkiem naukowym, nowoczesną jednostką dydaktyczną, atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju zawodowego, zarządzanej w profesjonalny i przejrzysty sposób – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Wyjątkowy czas

Witając nowych studentów podkreśliła, że absolwenci uczelni to poszukiwani eksperci nie tylko w naszym regionie czy kraju, ale na arenie międzynarodowej.

– Rozwój waszej kreatywności, wspieranie pasji i odkrywanie nowych możliwości to dla nas najważniejsze zadania – akcentowała. – Życzę wam, aby czas studiów na Politechnice Białostockiej był dla was wspaniałym przeżyciem i pozwolił na rozwijanie waszych zainteresowań.

List gratulacyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego skierował do władz i studentów politechniki premier Mateusz Morawiecki.

– Podobnie jak w poprzednich latach, miniony rok był dla polskiej nauki intensywny. Konsekwentnie zwiększaliśmy i zwiększamy nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę, opracowujemy programy, które wspierają młodych badaczy, uruchamiamy nowe kierunki studiów – pisał Prezes Rady Ministrów. – Życzę, by inaugurowany dziś nowy rok akademicki był czasem spełniania ambicji, badawczych pasji oraz wykorzystania szans, które niesie nam przyszłość.

Wiodący ośrodek naukowy

List w podobnym tonie wystosował Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. Przywołał w nim 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. Jak dowodził, zreformowała ona nie tylko system nauczania, ale także opracowała koncepcję nowoczesnego uniwersytetu.

– W Ministerstwie Edukacji i Nauki kontynuujemy te idee. Konsekwentnie dążymy do tego, by akademickość się rozwijała – podkreślił.

Zanim odśpiewano uroczyste Gaudeamus igitur, prof. Marta Kosior-Kazberuk dokonała immatrykulacji studentów, którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne na uczelnię. Inauguracyjny wykład pt. „Gospodarka i nauka. Mierzyć się z wyzwaniami, wykorzystywać szanse” wygłosił z kolei Krzysztof Pietraszkiewicz.

W uroczystościach inauguracyjnych wzięli też udział: duchowni kościołów prawosławnego i katolickiego, podlascy parlamentarzyści, władze Politechniki Białostockiej i innych podlaskich uczelni, samorządowcy, a także studenci i doktoranci.

O oprawę muzyczną zadbał Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

Trochę historii

Początek uczelni datuje się na 1 grudnia 1949 r. Wówczas powstała Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Białymstoku. W 1964 r. uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów dziennych i zaocznych oraz prowadzenie kursów magisterskich. Zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła inżynierska. W 1974 r. Wyższa Szkoła Inżynierska podniesiona została do rangi uczelni akademickiej, od tej pory działa już jako Politechnika Białostocka.

Na Politechnice Białostockiej kształci się obecnie ok. 7 tys. studentów. W tym roku do społeczności akademickiej dołączy ponad 2 tys. osób.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Monika Pańko

5 października 2023

Powrót na początek strony