Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego

29 kwietnia 2024

W dniu 29 kwietnia br. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Podmioty mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi najpóźniej do 13 maja 2024 r.

Forma konsultacji:

  1. projekt uchwały i formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej https://bip.podlaskie.eu/ oraz poniżej;
  2. konsultacje dotyczą umieszczenia uwag wnoszonych do projektu uchwały, poprzez wypełnienie formularza który dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.podlaskie.eu/ oraz poniżej;
  3. wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie urzędu w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres: kancelaria@podlaskie.eu;

Wyniki konsultacji zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Opublikował: Monika Pańko

29 kwietnia 2024

Powrót na początek strony