Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Niemal 1,2 mln zł ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych

8 lipca 2024

Nowe windy i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w białostockich szkołach – to planowane efekty dofinansowania przyznanego przez zarząd województwa. W poniedziałek, 8 lipca, marszałek Łukasz Prokorym i wicemarszałek Wiesława Burnos podpisali umowy w tej sprawie z zastępcą prezydenta Białegostoku Tomaszem Klimem oraz skarbnikiem miasta Stanisławą Kozłowską.

Roboty budowlane to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku w sumie ponad 20 mln zł dofinansowania. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którymi dysponuje samorząd województwa. Mówił o tym Łukasz Prokorym.

– Wspieranie osób z niepełnosprawnościami jest jednym z najważniejszych zadań obecnej kadencji zarządu województwa – zapewnił marszałek.

Likwidacja barier

Zadowolenia z faktu podpisania umów na przedsięwzięcia w białostockich szkołach nie krył zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.

– Miasto Białystok zawsze stara się pozyskiwać nowe środki finansowe po to, żeby tych inwestycji w mieście było jak najwięcej. Dziękujemy bardzo za przyznanie tego dofinansowania – powiedział.

I tak w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wybudowana zostanie winda, a sanitariaty – zmodernizowane. Wartość tej inwestycji to niemal 1,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło ponad 560 tys. zł.

Kształci się tu 18 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i – jak wspomniała dyrektor placówki Anna Niczyporuk – coraz częściej odczuwa się brak dostosowania budynku szkoły do ich potrzeb.

– Cieszę się bardzo, że ta inwestycja będzie realizowana. Szklana, zewnętrzna winda będzie łączyła poziom najniższy z poziomem trzecim. Z kolei sanitariaty otrzymają właściwy, nowoczesny, przystosowany kształt dla uczniów z niepełnosprawnościami – wyjaśniała.

Inwestycja w oświatę

Nowoczesną windę zyskają także uczniowie i kadra VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, do którego uczęszcza 19 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dźwig obejmie wszystkie kondygnacje szkoły i umożliwi bezproblemowe korzystanie z placówki osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wartość tej inwestycji to ponad 1,3 mln zł, dofinansowanie – 610 tys. zł.

– Mamy szkoły na poziomie europejskim, kształcimy dzieci dobrze, a teraz jeszcze usuwamy bariery architektoniczne, żeby nie były przeszkodą w rozwoju uczniów – mówił dyrektor Jerzy Nowik, dziękując władzom wojewódzkim i miejskim „za tę inwestycję w oświatę”.

Dofinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji. Środki na ten cel pochodzą z PFRON i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Łączna ich pula na 2024 r. dla Podlaskiego to ponad 20 mln zł na: roboty budowlane (2,4 mln zł), zakłady aktywności zawodowej (15,8 mln zł) oraz zadania z zakresu rehabilitacji (2 mln zł).

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Anna Augustynowicz

8 lipca 2024

Powrót na początek strony