Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Pierwsza inauguracja w Akademii Łomżyńskiej

6 października 2023

Mężczyzna wbija gwóźdź w drzewce sztandaru

Pierwsza inauguracja w Akademii Łomżyńskiej / Maciej Gryguc

Nowa nazwa, nowy sztandar - niezwykle uroczyście wyglądała 20. inauguracja roku nauki w Akademii Łomżyńskiej w Łomży, która odbyła się w czwartek 5 października. Udział w wydarzeniu wziął wicemarszałek Marek Olbryś.

- Uczelnia wnosi ogromny wkład w system szkolnictwa wyższego w Łomży i subregionie łomżyńskim. Kształci na wielu kierunkach, w specjalnościach bardzo potrzebnych w życiu kraju i otwierających ścieżki osobistych karier zawodowych studentów. Jeżeli chcemy osiągać sukcesy gospodarcze i społeczne w naszym regionie, to muszą być tego silne podstawy edukacyjne, badawcze, analityczne - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Publiczna uczelnia zawodowa w Łomży powstała jako Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości. W wyniku wieloletnich starań uzyskała niedawno prawo do tytułu „Akademi" i działała przez pewien czas jako Akademia Nauk Stosowanych. Od roku akademickiego 2023/2024 ma już nazwę Akademii Łomżyńskiej.

- 20 lat to może niewiele z historycznej perspektywy, gdy weźmie się pod uwagę, że najstarsze uczelnie zaczynały działać w XI czy XII wieku. Ale jest to także perspektywa wartości, w której zawiera się 600-letnia historia Łomży i naszego regionu, jego ambicje i aspiracje - mówił profesor Dariusz Surowik, rektor Akademii Łomżyńskiej.         

Jak podkreślał, uczelnia z nową nazwa pozostanie wierna swojej misji opisanej symbolicznie w haśle "Wiedza edukacja praktyka".    

 - Szacunek wobec wiedzy i wyobraźni oraz bycie razem są naszą największą  siłą. Będziemy jako uczelnia pielęgnować nasze relacje i priorytety, zawsze i na wszelkich możliwych poziomach wsłuchiwać się w głosy i propozycje środowiska, w którym istniejemy. Studenci powierzyli nam swoje marzenia, a my zrobimy wszystko, aby czuli się tu dobrze tworząc warunki dla ich aspiracji i kształcąc specjalistów - podkreślał rektor.    

Nowy sztandar

Akademia Łomżyńska zaczęła kolejny etap swojej działalności od razu z niezwykle ważnym symbolem swej tożsamości. Inicjatywa ufundowania sztandaru z nową nazwą skupiła reprezentantów wszystkich łomżyńskich środowisk samorządowych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Społeczny komitet działał pod przewodnictwem prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego (jest także od wielu lat wykładowcą uczelni).     

- Nowy sztandar to ważne wydarzenie dla całej społeczności lokalnej. Marzyliśmy od początku istnienia uczelni, aby osiągnęła status akademii. To się udało w postaci Akademii Nauk Stosowanych, a teraz mamy kolejny krok -  zmianę nazwy i dodanie określenia "Łomżyńska", co jest powodem do dumy. To już także 20 lat historii naszego miasta i jego ogromny potencjał - mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Prowadząca uroczystość w reprezentacyjnej auli Akademii Jolanta Święszkowska, podkreślała, że akt fundacji sztandaru, który poświęcił łomżyński biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski, to dowód uznania, jakim partnerzy społeczni darzą uczelnię, a także wyraz szacunku wobec studentów i kadry oraz podziękowania ze twórczą rolę akademii dla miasta i regionu. Przedstawiciele instytucji i środowisk, które wzięły udział w inicjatywie ufundowania sztandaru, wzięli udział w symbolicznym wbijaniu gwoździ w drzewce sztandaru. Był w tym gronie wicemarszałek Marek Olbryś.   

Jak poinformował rektor Dariusz Surowik, z nową nazwą wiążą się także uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego oraz pewne zmiany organizacyjne i kadrowe. Powstał np. Wydział Prawa i Administracji, a kształcenia rozpoczyna się na nowym kierunku - logistyce.      

Elementem uroczystości było także ślubowanie i immatrykulacja nowych studentów. Na pierwszym roku zaczyna naukę 800 osób.

- To miejsce, w którym każdy z was może rozwijać wiedzę, pasje i kształtować osobowość - mówił kolegom Julia Mastalerz, przewodnicząca samorządu studentów.

Nie zabrakło podczas uroczystej inauguracji tradycyjnych pieśni Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru Amicis. Były także wystąpienia  gości. Wojewoda Bohdan Paszkowski przekazał zebranym treść listu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, a za współpracę z uczelnią dziękowała Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. Wśród uczestników uroczystości byli także m.in. radni województwa Stanisław Derehajło i Jacek Piorunek, senator Marek Adam Komorowski, poseł Stefan Krajewski oraz starosta Lech Marek Szabłowski.

Podczas spotkania odbył się wykład inauguracyjny "Ekspandery", który wygłosił znakomity matematyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego Dawid Kielak.           

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Opublikował: Monika Pańko

6 października 2023

Powrót na początek strony