Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

6 listopada 2023

Rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego / fot.: Anna Augustynowicz

To 15. edycja wydarzenia. Projekt obejmuje 15 weekendowych spotkań tematycznych. Wezmą w nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Udział w projekcie jest bezpłatny, a jego organizację dofinansowuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i samorządy partnerskie.

W zajęciach na uczelni weźmie udział 200 małych studentów. W tegorocznej edycji, oprócz Białegostoku szeregi regionalnego uniwersytetu dziecięcego zasiliły Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Augustów. Każdy z czterech Dziecięcych Uniwersytetów wchodzących w skład projektu, będzie liczył po 50 uczestników. Zajęcia odbywać się będą w weekendy, głównie na terenie Politechniki Białostockiej.

Rekrutacja do Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego odbyła się w poniedziałek, 6 listopada. Każdy chętny mógł wysłać e-mail z wypełnionym formularzem. Jedynie z Białegostoku do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 150 dzieci. O przyjęciu decydowała kolejność nadesłanych e-maili. 

W pozostałych miejscowościach: Bielsku Podlaskim, Augustowie i Siemiatyczach rekrutację prowadzą lokalni organizatorzy – samorządy. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariatach szkół, do których uczęszczają uczniowie. Na zajęcia na Politechnikę Białostocką dzieci będą podróżować bezpłatnym, zorganizowanym transportem.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to przedsięwzięcie edukacyjne Politechniki Białostockiej. Jego głównym celem jest rozbudzanie ciekawości świata i pasji do nauki. Mali studenci PUD-u mają okazję przekonać się i bezpośrednio doświadczyć, jak w życiu codziennym przydaje się wiedza z zakresu zjawisk przyrodniczych, fizycznych, matematycznych, ale też ekonomicznych i architektury. Wszystko to dzieje się w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach uczelni, pod okiem wykładowców akademickich. Słuchacze PUD-u otrzymują indywidualne indeksy, do których zbierają kolejne zaliczenia za udział w zajęciach.

Programy poszczególnych edycji wydarzenia każdego roku są uaktualniane. W tym roku jeden z tematów realizowany będzie we współpracy z Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Dzieci odwiedzą studio Radia Akadera i Klasę Konfucjańską Politechniki Białostockiej. Będą miały też okazję poćwiczyć judo pod okiem doświadczonego trenera dr. Piotra Klimowicza, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB. 

Wykład inauguracyjny PUD odbędzie się w sobotę, 25 listopada w Auli Wydziału Elektrycznego. Będzie dotyczył atrakcyjności turystycznej regionu. Uroczyste zakończenie nauki i wręczenie dyplomów zaplanowano na 8 czerwca 2024 r. Partnerami projektu są: Województwo Podlaskie, Miasto Augustów, Miasto Białystok, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Siemiatycze.

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Paulina Tołcz
fot.: Anna Augustynowicz

Opublikował: Małgorzata Sawicka

6 listopada 2023

Powrót na początek strony