Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rekrutacja II stopnia w Politechnice Białostockiej

10 stycznia 2023

Budynek Politechniki Białostockiej

Od architektury po zarządzanie i inżynierię produkcji – wybór kierunków studiów II stopnia jest szeroki. Absolwenci kierunków studiów I stopnia mogą w Politechnice Białostockiej kontynuować swoje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Rekrutacja rozpoczyna się 10 stycznia br.

W zimowej rekrutacji na studia II stopnia Politechnika Białostocka przygotowała 935 miejsc na 19 kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia i trzech kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia.

Kandydaci do podjęcia studiów II stopnia powinni założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Za jego pomocą powinni w terminie od 10 stycznia (od godziny 8:00) do 12 lutego br. (do godz. 23:59) zapisać się na wybrany kierunek studiów II stopnia oraz wnieść opłatę rekrutacyjną (85 złotych za każdy wybrany kierunek).

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. W razie przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu – wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Kolejny ważny termin to 14 lutego br., czyli moment ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Osoby, które znajdą swoje nazwisko na tej liście mają trzy dni (od 15 do 18 lutego) na złożenie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, w celu potwierdzenia chęci podjęcia studiów II stopnia. Złożenie wymaganych dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia. Osoby zakwalifikowane na studia, które tego nie zrobią we wskazanym terminie, zostaną potraktowane jako osoby, które zrezygnowały z chęci studiowania.

Pełną listę osób przyjętych na studia II stopnia poznamy 21 lutego. Dwa dni później rozpoczną się zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Lista kierunków studiów II stopnia wraz z limitem miejsc na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023:

Wydział Architektury

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Wydział Elektryczny

Wydział Informatyki

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Mechaniczny

Szczegółowe informacje:

 

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

10 stycznia 2023

Powrót na początek strony