Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Więcej pieniędzy na remonty białostockich szkół zawodowych

6 października 2022

4 mln zł dla miasta Białystok na remonty szkół

O blisko 3 mln zł więcej wyniesie dotacja z funduszy europejskich na przebudowę Zespołu Szkół Technicznych i o ponad 1 mln zł więcej na modernizację Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Białymstoku – tak postanowił zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 6 października. O zwiększenie dofinansowania zwróciło się do samorządu województwa Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).

W ramach projektu Zespół Szkół Technicznych przebuduje, rozbuduje i wyposaży pracownię zajęć praktycznych oraz zagospodaruje teren przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku. Ponadto wybuduje magazyn z wiatą na składowanie materiałów drzewnych i boksem garażowym. Z kolei drugi projekt Zespołu Szkół Rolniczych zakłada rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia do CKP, działającego przy szkole, przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku

Stowarzyszenie BOF wystąpiło o zwiększenie dotacji argumentując, że w trakcie prac budowlanych w ramach obu inwestycji niezbędne stało się wykonanie dodatkowych robót, a beneficjent, czyli miasto Białystok, ma ograniczone środki.

Zarząd województwa przychylił się tej prośby i zwiększył dofinansowanie na remont Zespołu Szkół Technicznych z 11,2 mln zł do 14,1 mln zł i na modernizację CKP z pierwotnie 9,1 mln zł na 10,3 mln zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

6 października 2022

Powrót na początek strony