Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Zdrowo jem, więcej wiem” – konkurs dla uczniów i nauczycieli

7 listopada 2022

Jabłka

Po raz kolejny wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wystartował projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. To już trzynasta edycja wydarzenia dotyczącego zdrowego odżywiania. Honorowy patronat objęła Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Akcja skierowana jest do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych, ponieważ to właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe.

Projekt jest także szansą dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia.

Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Akcja ta ma uświadomić związek pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest zaadresowany do uczniów i nauczycieli z zerówek (przedszkolnych i szkolnych) i klas I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy (jesienno-zimowy i wiosenny).

Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów.

Zasady udziału w projekcie są szczegółowo zapisane w regulaminie, z którym należy zapoznać się przed rejestracją zespołu do konkursu.

Do udziału w konkursie można zgłosić poprzez rejestrację na stronie internetowej projektu.

Rejestracja zespołów, które rozpoczynają udział w projekcie od etapu jesienno-zimowego trwała końca 31 października, natomiast zespoły, które rozpoczynają udział w projekcie od etapu wiosennego, trwa do 1 lutego przyszłego roku.

W każdym etapie nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 6 zadań – dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia dla rodziców oraz promocję wiedzy wśród społeczności szkoły/przedszkola.

Lekcje są specjalnie przygotowane dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Podczas zajęć lekcyjnych realizowane są zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi.

Celem ostatnich dwóch zadań jest przekazanie zdobytej wiedzy rodzicom oraz całej społeczności szkolnej/przedszkolnej.

Łączna pula nagród wynosi około 30 tys. zł. W każdym etapie i kategorii przewidziane jest pięć nagród głównych. Dodatkowo zostanie stworzona całoroczna klasyfikacja GRAND PRIX dla zespołów, które wzięły udział we wszystkich etapach - zostanie przyznanych 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii.

źródło i fot.: Fundacja Banku Ochrony Środowiska
oprac.: Paulina Tołcz

Publikujący: Paulina Tołcz

7 listopada 2022

Powrót na początek strony