Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Gminy podpisały pierwsze umowy na wsparcie OSP

28 marca 2024

Członkowie zarządu Burnos i Malinowski w towarzystwie oficjeli ustawieni za stołem konferencyjnym

Gminy podpisały pierwsze umowy na wsparcie OSP

Pomoc finansową otrzymały na przedsięwzięcia zakładające rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa. W czwartek (28.03) wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski podpisali z przedstawicielami samorządów pierwszych 10 z 32 umów. Ich łączna kwota dofinansowania to ponad 18 mln zł.

Jak podkreślił Marek Olbryś, łącznie pula dotacji na projekty gmin, wyłonione w konkursie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, jest bardzo duża i wynosi 45 mln zł. Dzięki tej pomocy zostaną kupione wozy ratowniczo-gaśnicze, zmodernizowane i doposażone jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP), a dzięki przeprowadzonym szkoleniom wzrosną kwalifikacje strażaków.

– Jesteśmy jedynym regionem, który przekazuje takie fundusze. Myślę, że jest to bardzo duża pomoc dla samorządów. Pragniemy cały czas wspierać działania naszych jednostek OSP – mówił Marek Olbryś.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Marek Malinowski zaznaczył, że przyznane wsparcie przyczyni się do podniesienia jakości pracy druhów i bezpieczeństwa mieszkańców Podlaskiego.

– Dofinansowanie jednostek OSP pozwala na lepsze wyposażenie, szkolenia oraz utrzymanie infrastruktury, co podnosi jakość ich pracy i zdolność do skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia – powiedział.

Wiesława Burnos również podkreśliła, że praca strażaków OSP, a także nowoczesny sprzęt i sprawnie działająca infrastruktura ratownicza mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

– To druhowie ochotnicy są pierwszą linią obrony przed pożarami w mniejszych społecznościach, edukują społeczność na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz są przykładem społeczeństwa obywatelskiego – zaznaczyła.

Inwestycje w OSP, czyli bezpieczne lokalne społeczności

Wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski poinformował że dofinansowanie w kwocie blisko 2,4 mln zł zostanie przekazane OSP Bruszewo.

– W ramach tych środków wyremontujemy strażnicę, przeprowadzimy szkolenia strażaków oraz kupimy drony. Nasi druhowie na to zasługują, ponieważ są czynni, aktywni i zawsze gotowi do niesienia pomocy – powiedział Józef Zajkowski.

Z kolei gmina Dąbrowa Białostocka za dofinansowanie w wys. około 1,2 mln zł doposaży dwie jednostki: OSP Olsza i OSP Reszkowce. Olsza będzie miała nowy sprzęt w postaci poduszkowca, drona i kamery termowizyjnej, a OSP Reszkowce otrzyma ładowarko-podnośnik.

– Na terenie naszej gminy częściowo znajduje się Biebrzański Park Narodowy. Ze względu na trudną dostępność do miejsc, znajdujących się na tym terenie, poduszkowiec będzie bardzo często wykorzystywany – powiedział Artur Gajlewicz, burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

Natomiast gmina Suwałki za dotację ponad 2,9 mln zł kupi samochód na ciężkim podwoziu – podnośnik o wysięgu 22 m wysokości. Kupione zostaną także dwie łodzie z przyczepami oraz drony. Przeprowadzone zostaną też szkolenia.

– Kupiony sprzęt będzie służył naszym strażakom ochotnikom. Widzimy ich bardzo duże zaangażowanie, a doposażanie przyczyni się do podniesienia jakości ich pracy. Z kolei szkolenia podniosą ich umiejętności. Wszystko robimy po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, ale też regionu – poinformował wójt Zbigniew Mackiewicz.

Umowy na dofinansowania podpisało jeszcze siedem gmin: Krypno, Zabłudów, Jedwabne, Suchowola, Nowy Dwór, Kobylin-Borzymy oraz Miasto Augustów.

Paulina Dulewicz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Michał Pawłowski

Opublikował: Krystian Guzewicz

28 marca 2024

Powrót na początek strony