Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów

10 maja 2024

Bitwa regionów 2024 – wydłużony termin zgłoszeń do 15 maja 2024 r.

To już 9. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem. Do 15 maja br., trwa termin przesyłania zgłoszeń do konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie lub pod linkiem

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

Etap I Komisja kwalifikacyjna, na podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych, utworzy listę rankingową prac konkursowych. Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu konkursu przejdą KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych. W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego, zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu.

Etap II KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych, biorą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, kwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.

Etap III Finał z udziałem 16 KGW.

W tym roku pula nagród wyniesie ponad 65 tys. zł. Przewidziana jest również nagroda dodatkowa dla laureata I miejsca w finale – wyjazd przedstawicieli KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

oprac.: Monika Pańko
źródło: KOWR

Opublikował: Dawid Korpacz

10 maja 2024

Powrót na początek strony