Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Trwa konkurs plastyczny dla dzieci „Odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”

16 lutego 2024

Konkurs plastyczny dla dzieci / Kamil Timoszuk

Ma promować tereny wiejskie jako miejsce dobre do życia, odpoczynku, pracy, a także zapoznać uczniów z projektami, które otrzymały dofinansowanie w ramach, realizowanego przez samorząd, Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. Prace należy przesłać do 8 marca br.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Jego celem jest przybliżenie uczniom koncepcji „Smart Villages”, na przykładzie rozwoju własnej miejscowości.

Zadanie konkursowe polegać będzie na przygotowaniu pracy plastycznej, której motywem przewodnim będzie „Odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” widziana oczami dzieci. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasa I-III, klasa IV-VIII zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

W każdej z grup wiekowych do zwycięzców I, II i III miejsca oraz wyróżnień trafią atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem należy złożyć lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dla Dzieci pn. „Odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w terminie do 08.03.2024r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z konkursem w załączeniu.

 

Monika Pańko
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Małgorzata Sawicka

16 lutego 2024

Powrót na początek strony