Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Trwa nabór do IX edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

19 września 2023

IX edycja Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Po raz kolejny wybrane zostaną najciekawsze inicjatywy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Olimpiada dotyczy przedsięwzięć przeprowadzonych od września br. do końca sierpnia br. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 września.

– Celem olimpiady jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców mniejszych miejscowości. To motywacja do działania, do wpływania na otoczenie oraz docenienie tych starań, choćby poprzez nagrody finansowe – mówił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach określonych przez zasięg inicjatywy: 
- działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
- działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
- działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

W konkursie mogą starować liderzy środowisk lokalnych, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne oraz sołectwa. Katalog konkurencji jest szeroki. Można zgłaszać przedsięwzięcia z zakresu kultywowania obyczajów i tradycji, aktywności kulturalno-sportowych, integracji społecznej i pokoleniowej, budowy i poprawy wizerunku wsi, ochrony środowiska i ekologii oraz z zakresu współpracy (szczegółowy katalog znajduje się w regulaminie konkursu).

Autorzy zwycięskich inicjatyw otrzymają nagrody finansowe do wykorzystania na kolejne działania sprzyjające aktywizacji mieszkańców i służące rozwojowi obszarów wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano do końca grudnia 2023 roku.  

Szczegóły konkursy w załączonym regulaminie. 

Aneta Kursa
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

 

 

Publikujący: Aneta Kursa

19 września 2023

Powrót na początek strony