Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Spotkanie Grupy Roboczej PROW

18 czerwca 2024

Mężczyźni i kobieta siedzą za stołem na tle prezentacji. Członek zarządu przemawia

Spotkanie Grupy Roboczej PROW

Tematami przewodnimi spotkania, które odbyło się 12-14 czerwca w Augustowie, były kończąca się perspektywa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, stan wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Krajowego Planu Strategicznego. W spotkaniu koordynacyjnym Grupy Roboczej do spraw PROW przy Konwencie Marszałków Województw RP wziął udział m.in. Bogdan Dyjuk, członek zarządu.

Uczestniczący w wydarzeniu Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, że kończy się kolejna perspektywa finansowa związana z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, co skłania do refleksji i podsumowań. Nie obyło się bez podziękowań członkom Grupy Roboczej za ich zaangażowanie i wkład w rozwój obszarów wiejskich. Z kolei wiceminister Adam Nowak zwrócił się do samorządów województw z wnioskiem o współpracę przy przeprowadzenie naboru wniosków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.1.1 pn. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich III kwartale 2024 r.

Podczas trzydniowej dyskusji przedstawiono stan realizacji Działań Delegowanych i wykorzystanie środków Pomocy Technicznej w poszczególnym samorządach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało podział środków na poszczególne interwencje w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyjęte algorytmy jego podziału, zasady rozliczania Pomocy Technicznej w nowym okresie programowania, stan przygotowań do wdrażania Krajowego Planu Strategicznego oraz uruchomienia pierwszych konkursów na „Scalanie gruntów” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, omówiono kwestie legislacyjne dotyczące Leadera i RLKS.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprezentowała stan zaawansowania prac nad przygotowaniem nowego systemu do obsługi poszczególnych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, omówiono problemy związane z jego dotychczasową obsługą zgłaszane przez poszczególne regiony i propozycje usprawnień poprawiających jego funkcjonalności.

W spotkaniu udział wzięli m.in. dyrektorzy Gabinetu Politycznego Ministra Czesława Siekierskiego, Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Departamentu Pomocy Technicznej, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Joanna Gierulska z dyrektorami Departamentu Działań Delegowanych, a także redaktor naczelny miesięcznika Top Agrar. Organizatorem wydarzenia był Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

tekst: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
fot.: topagrar/Bujoczek oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

18 czerwca 2024

Powrót na początek strony