Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Spotkanie dotyczące osiąganych przez gminy poziomów recyklingu

27 lutego 2024

Spotkanie dotyczące wykorzystania odpadów komunalnych w województwie podlaskim / Krystian Guzewicz

To była okazja do dyskusji pomiędzy samorządem województwa a włodarzami podlaskich miejscowości na temat gospodarki śmieciowej. Celem rozmów było wypracowanie praktyk wspomagających ponowne użycie i recycling odpadów. Spotkanie odbyło się we wtorek (27.02) w siedzibie urzędu marszałkowskiego, a jego gospodarzem był wicemarszałek Marek Olbryś.

Marek Olbryś, który w zarządzie województwa jest odpowiedzialny m.in. za ochronę środowiska, podkreślił, że tego typu spotkania służą poszukiwaniu nowych i lepszych metod związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

– To wielki problem, gdyż my jako samorząd nie mamy wpływu na to, jaki jest poziom ponownego użycia i recyklingu odpadów w gminach, możemy natomiast pomóc. Dzięki takim spotkaniom jak dziś, mamy możliwość znaleźć wspólne rozwiązania, by osiągnąć jak najwyższy poziom w kolejnych latach – powiedział wicemarszałek. – Dialog między samorządem województwa a samorządami gmin jest niezbędny, by wypracować wspólne procedury. Nam jako województwu podlaskiemu, które słynie z czystego klimatu i pięknej przyrody bardzo na tym zależy – dodał.

Anna Krysztopik, dyrektor Departament Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego zaznaczyła, że gminy muszą osiągnąć wymagany poziom ponownego użycia i recyklingu, gdyż dyrektywy unijne oraz pozostałe przepisy tego wymagają.

– Wiemy, że jest to olbrzymie wyzwanie, które postawiono przed państwem. Od 2021 roku poziomy są liczone według nowych zasad, dzisiejsze spotkanie ma wymiar praktyczny, a otrzymane informacje przydadzą się, by uzyskać lepsze wyniki w zakresie gospodarowania odpadami, a także w sprawozdawczości – dodała dyrektor.

Przypomnijmy, że od 2020 roku poziom przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu dla samorządów wynosi 50 proc.,  a od 2021 r. gminy muszą wliczać do puli przygotowywanej do recyklingu również bioodpady czy tekstylia.

W trakcie spotkania zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Kitlas, poinformowała o konkursie dotyczącym instalacji do recyklingu odpadów, z którego mogą skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

– Środki finansowe z konkursu mogą być przeznaczone m.in. na: budowę i rozbudowę instalacji recyklingu i odzysku odpadów, rozbudowa i przebudowa recyklingu odpadów biodegradowalnych, zakup specjalistycznych pojazdów jak np. śmieciarki, mogą to być też działania edukacyjne, promocyjne związane z prowadzeniem gospodarki obiegu zamkniętego. Przeznaczone są na to środki w wysokości 25 mln zł. Konkurs trwa do 5 kwietnia – mówiła Katarzyna Kitlas.

Mówiono również o wyzwaniu, jakim dla samorządów jest rozliczenie osiągniętych poziomów recyklingu, co pokazuje czy system gospodarki odpadami w gminie działał efektywnie w poprzednim roku. Trudnością okazują się także wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, który może okazać się kluczowy w ocenie całej struktury gminnej. Dlatego w drugiej części spotkania omówiono najważniejsze kwestie oraz problemy dotyczące sporządzania sprawozdań wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Spotkanie poprowadziły kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Anna Wiśniewska oraz Magdalena Szymczewska główny specjalista.

Monika Pańko
red.: Aneta Kursa
fot. Krystian Guzewicz

Publikujący: Monika Pańko

27 lutego 2024

Powrót na początek strony