Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wyłoniono laureatów konkursu „Gospodarstwo moich rodziców jest Eko i dba o środowisko”

15 grudnia 2022

Rozstrzygnięcie konkursu Moje gospodarstwo jest eko

Zwycięzcą konkursu w kategorii szkół podstawowych został Adrian Włodkowski, zaś wśród uczniów szkół średnich najlepsza okazała się Julia Kalenik. W konkursie rywalizowało 16 uczniów z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. W czwartkowym (15.12) spotkaniu uczestniczyli m.in. Mirosława Jaroszewicz - Łojewska - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Andrzej Pleszuk - zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego. Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Podlaskiego.

– Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe. Dobrze, że dzieci obserwują pracę swoich rodziców i są w nią zaangażowane. A w pracach tych dzieci, które zajęły pierwsze, drugie czy trzecie miejsce można było dostrzec, że obserwują także przyrodę, która ich otacza, i że je to pasjonuje  – mówiła Agnieszka Artemiuk, członek komisji konkursowej, zastępca dyrektora Biura Podlaskiej Izby Rolniczej.

Prace były nadsyłane w dwóch kategoriach: szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było opisanie prowadzonego przez rodziców ekologicznego gospodarstwa rolnego oraz zamieszczenie fotografii wspomnianego miejsca. Prace miały dotyczyć w szczególności gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję roślinną i zwierzęcą. Uczniowie brali również pod uwagę inwestycje na rzecz ochrony środowiska i ekologii, jeżeli takie były wdrażane.

W kategorii szkół podstawowych laureatem wyłonionym spośród siedmiu autorów prac został Adrian Włodkowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach. Komisja konkursowa przyznała mu najwyższą liczbę punktów – 122. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 800 zł.

– Ekologiczne gospodarstwo rolne moich rodziców charakteryzuje się tym, że nie używamy żadnych nawozów sztucznych. Nasze krowy mają wolny wybieg. Zajmujemy się produkcją mleka – opowiedział uczeń Adrian Włodkowski. – Jestem miło zaskoczony zdobyciem tak wysokiego miejsca. W konkursie brałem udział pierwszy raz i planuję wystartować w kolejnej edycji.

Za opisanie ekologicznych gospodarstw rolnych swoich rodziców drugie miejsce w tej samej kategorii otrzymała Hanna Golak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie (102 punktów). Z kolei trzecie miejsce zdobył Piotr Chrzanowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach (118 punktów). Nagrodą za drugie miejsce była kwota 600 zł, z kolei za trzecią lokatę – 400 zł.

Swoje prace nadesłali również uczniowie szkół średnich, wśród których pierwsze miejsce przyznano Julii Kalenik, uczennicy Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Otrzymała ona 137 punktów i nagrodę w wys. 800 zł.

– Moją inspiracją do napisania pracy konkursowej była chęć przedstawienia ekogospodarstwa moich rodziców, które tworzą m.in. duży sad. Mamy go od ponad 70 lat i jest zasadzony jeszcze przez mojego pradziadka. To ogród ekologiczny, czyli owoce i warzywa, system fotowoltaiczny, ule do produkcji własnego miodu, studnia znajdująca się w gospodarstwie od pokoleń, brak nawozów sztucznych – mówiła uczennica Julia Kalenik. – Planuję wziąć udział w konkursie w przyszłym roku, ponieważ jest to fajne doświadczenie i można przypomnieć także o dawnych metodach prowadzenia gospodarstwa.

Miejsce drugie zostało przyznane Adrianowi Stelmachowi z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce (123 punkty), z kolei trzecią lokatę zdobył Marcin Piekutowski z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej (119 punkty). Nagrodą za drugie miejsce była kwota 600 zł, z kolei za trzecią lokatę – 400 zł.

Prace uczniów oceniła komisja konkursowa w składzie:

  1. Agnieszka Artemiuk – Zastępca Dyrektora Biura Podlaskiej Izby Rolniczej,
  2. Iwona Bruszewska – przedstawiciel Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie,
  3. Mariusz Cylwik – p.o. Kierownika Działu Ekologii i Ochrony Środowiska Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szpietowie,
  4. Iwona Krzyżanowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  5. Michał Puchlik przedstawiciel Oddziału w Białymstoku Telewizji Polskiej S.A.,
  6. Anna Radziejewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego,
  7. Marta Tomiczek przedstawiciel Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok”.

Cezary Rutkowski
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

15 grudnia 2022

Powrót na początek strony