Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Obrady sejmiku. Dyskusja o przyszłości województwa

25 czerwca 2024

Radni zasiadają na sali sejmikowej.

Obrady sejmiku. Dyskusja o przyszłości województwa / Michał Pawłowski

Trzecie posiedzenie sejmiku VII kadencji zdominowały: debata na temat stanu województwa, plany dotyczące jego rozwoju oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Radni większością głosów podjęli też uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Dodatkowo jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ub.r.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 16 radnych, 13 było przeciw, jedna osoba była nieobecna.

– W imieniu swoim i członków zarządu bardzo dziękuję radnym za to głosowanie. Przyjmuję to jako deklarację w zakresie współpracy dla dobra naszego województwa. Jestem przekonany, że tego mandatu, którego w drodze głosowania nam udzieliliście, nie zawiedziemy – zapewnił marszałek Łukasz Prokorym.

Raport o stanie województwa i opinie ws. budżetu

Przed uchwaleniem wotum zaufania radni rozpatrzyli raport o stanie województwa za 2023 r. (szczegółowe dane znajdują się w załączonej prezentacji). Dokument jednogłośnie zaakceptowały wszystkie sejmikowe komisje.

– Mamy, jako samorząd obecnej kadencji, ogromne pole do działania. Musimy pilnie wzmocnić, skoordynować promocję gospodarczą województwa zarówno na poziomie przyciągania inwestorów, jak i zwiększania eksportu oraz tworzenia nowych miejsc pracy – zaznaczył przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski, komentując to zestawienie.

W następnym punkcie sesji głosowano nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. Za jego przyjęciem był komplet obecnych na sali 29 radnych. Jak wynika z dokumentu, dochody w ubiegłym roku wyniosły ponad 957 mln zł, wydatki zaś przeszło 941 mln zł. Nadwyżka budżetowa z kolei – niemal 16 mln zł. Projekt budżetu zakładał deficyt w kwocie niemal 90 mln zł.

Zrealizowane dochody stanowiły 101,39 proc., natomiast zrealizowane wydatki – 97,89 proc. Wykonanie planu finansowego za ubiegły rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), która nie zgłosiła żadnych uwag.

Dotacje na inwestycje i więcej pieniędzy na sport i kulturę

Na ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji radni zadecydowali także o przekazaniu ponad 800 tys. zł z budżetu województwa na przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, prace budowlane w budynkach infrastruktury społecznej w Szudziałowie i doposażenie Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule: Ponad 800 tys. zł na przedsięwzięcia w Łomży oraz gminach: Szepietowo i Szudziałowo.

Dodatkowo o blisko 500 tys. zł zwiększono pulę środków na nagrody dla najlepszych podlaskich sportowców i trenerów oraz na dotacje dla instytucji kultury. Pieniądze trafią m.in. do Teatru Dramatycznego, Muzeum Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Szczegóły tych zmian budżetowych w tekście: Więcej pieniędzy na nagrody sportowe i kulturę.

Podlaskie – region bezpieczny i atrakcyjny do życia

W dalszej części spotkania wizję rozwoju województwa w latach 2024-2029 przedstawił marszałek Łukasz Prokorym (cały dokument wkrótce w załączeniu). Opiera się ona na sześciu głównych założeniach: konkurencyjna gospodarka, bezpieczeństwo, konstruktywna współpraca, dostępność komunikacyjna, aktywne społeczeństwo i gościnność.

– To kamienie milowe, które są drogą do sukcesu rozwoju naszego województwa. To fundament, na którym możemy budować inne ważne działania – mówił.

Z tego pomysłu wyłania się obraz Podlaskiego, jako miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego do życia. Do realizacji jego założeń marszałek zaprosił wszystkich radnych wojewódzkich, ponieważ – jak podkreślił – „budowanie sukcesu naszego regionu to nasze wspólne zadanie”.

Wokół komisji

Podczas wtorkowych obrad dokonano również zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego. Z zasiadania w jej szeregach zrezygnował radny Waldemar Kwaterski. Powołano także Komisję doraźną ds. współpracy gospodarczej i samorządowej. W jej skład weszli: Wiesława Burnos, Stanisław Derehajło, Bogdan Dyjuk, Łukasz Nazarko i Karol Pilecki.

Radni zadecydowali także, kto zasiądzie w Komisji doraźnej ds. pomocy Ukraińcom. Będą to: Anna Augustyn, Bogdan Dyjuk i Igor Łukaszuk.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Michał Pawłowski

Sesję można obejrzeć:

 

Opublikował: Dawid Korpacz

25 czerwca 2024

Powrót na początek strony