Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

83. rocznica deportacji Polaków do Związku Sowieckiego

21 czerwca 2024

Mężczyzna stoi przed wieńcami

Wicemarszałek Marek Malinowski uczcił pamięć zesłańców Sybiru / Krystian Guzewicz

Zostali wyrzuceni przez sowieckich okupantów ze swoich domów i przymusowo wywiezieni na drugi koniec świata do niewolniczej pracy przy wyrębie lasów oraz w kopalniach. W piątek, 21 czerwca w Białymstoku uczczono 83. rocznicę czwartej deportacji Polaków w głąb ZSRS. Przed Grobem Nieznanego Sybiraka złożył kwiaty wicemarszałek Marek Malinowski.

Sybirakami nazywamy osoby zesłane na Syberię zarówno w czasach carskich, jak i ZSRS. Jak szacują historycy badający losy Polaków w czasie okupacji sowieckiej w latach 1939-1941  wywieziono tam od trzystu tysięcy do ponad miliona Polaków. Wielu z nich umarło podczas wywózki, tysiące nie wróciło do kraju.

Dzisiaj mija rocznica ostatniej, czwartej deportacji, która zaczęła się 20 czerwca 1941 r. w przeddzień wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.

– Uczciliśmy pamięć wszystkich tych, którzy na ziemiach polskich, m.in. na terenie przedwojennego województwa białostockiego, doświadczyli tragedii ze strony okupantów w dziejach II wojny światowej. Sowieci chcieli oczyścić te tereny z osób, które były świadome swojej polskiej tożsamości m.in. po to, aby łatwiej przebiegała sowietyzacja tych terenów – mówił wicemarszałek Marek Malinowski.

Ofiarami akcji były rodziny związane z grupami ludności wywiezionymi we wcześniejszych trzech deportacjach. Zaliczali się do nich rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei. Sowieci wywieźli łącznie 90 tys. ludzi (również z republik nadbałtyckich i Mołdawii), z czego ponad 22 tys. z tzw. Zachodniej Białorusi, czyli okupowanych północno-wschodnich ziem polskich. 

W piątek hołd Polakom represjonowanym przez stalinowski reżim oddali także: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wojewoda Jacek Brzozowski, Jolanta Hryniewicka – prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków, Jerzy Bołtuć – Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Sybiracy i potomkowie zesłańców.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krystian Guzewicz

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

21 czerwca 2024

Powrót na początek strony