Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dołącz do Rady Dzieci i Młodzieży!

20 czerwca 2024

Ręce leżą jedna na drugiej

Trwa nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Do 30 czerwca został wydłużony termin naboru do tego wyjątkowego gremium. Jego członkowie będą współpracować z Rzeczniczką Praw Dziecka i ekspertami z Biura RPD, a także m.in. inicjować kampanie społeczne czy współtworzyć Kongres Dzieci i Młodzieży.

„Powołując Radę Dzieci i Młodzieży chcę, abyście aktywnie uczestniczyli w procesach decyzyjnych i inicjatywach prospołecznych. Rada to miejsce, gdzie będziecie mieli realny wpływ na decyzje dotyczące Waszej przyszłości”­– zachęca w mediach społecznościowych Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana po raz pierwszy w historii urzędu RPD, działającego od 2000 roku. Jej członkowie będą inicjować kampanie społeczne i projekty edukacyjne, organizować Kongres Dzieci i Młodzieży oraz podnosić świadomość o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży.

Zadaniem Rady będzie również upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, a także współpraca z różnymi instytucjami, w tym z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Sejmem i Senatem oraz samorządami.

 

Kandydować mogą osoby w wieku od 7 do 18 lat, wykazujące się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka. Zgłoszenia można przesyłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemnej, wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegóły naboru znajdują się na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
oprac. Aneta Kursa

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

20 czerwca 2024

Powrót na początek strony