Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konwent dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej i departamentów zdrowia urzędów marszałkowskich

29 września 2022

Uczestnicy wydarzenia

Konwent Dyrektorów ROPS i Departamentów Zdrowia

Tematem tegorocznego konwentu jest innowacyjny model opieki długoterminowej nad dorosłymi osobami zależnymi oraz ich opiekunami domowymi. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się w czwartek, 29 października, w Hotelu Silver w Białymstoku. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowali: Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia oraz jego zastępca Monika Borkowska. Organizatorem tego ogólnopolskiego wydarzenia jest samorządowa jednostka: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku.

Podczas konwentu zaprezentowano funkcjonowanie modelu opieki, realizowany w ramach wspólnego projektu Hospicjum Proroka Eliasza i samorządu województwa. Jego kluczowym elementem jest koordynator opieki osób zależnych. Jest on swego rodzaju łącznikiem między instytucjami, a osobami potrzebującymi, który poszukuje nie tylko partnerów, którzy chcą pomóc, ale przede wszystkim wyszukuje osoby i ich opiekunów wymagających wsparcia.

– Na terenie kilku gmin mamy sieć instytucji, które nieodpłatnie zobowiązały się pomagać naszym podopiecznym, więc ja jestem takim spoiwem między podopiecznymi a tymi instytucjami, które bardzo chętnie pomagają naszym podopiecznym w razie potrzeby. Moja rola polega na odwiedzaniu podopiecznych i wyszukiwaniu ich potrzeb – mówiła Irena Szwarc, Koordynator Opieki Osób Zależnych z Hospicjum Proroka Eliasza.

Spotkanie przedstawicieli obszaru polityki społecznej i opieki medycznej było okazją do podjęcia szerokiej gamy tematów związanych z opieką nad osobami starszymi i zależnymi.

– Spotkanie ma charakter wyjątkowy, ponieważ gościmy przedstawicieli obszaru polityki społecznej i polityki zdrowotnej, co jest okazją do podjęcia kluczowych dyskusji dotyczących niezwykle ważnych tematów – powiedział Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Podczas pierwszego dnia konwentu mówiono o potrzebach osób zależnych, chorych i ich opiekunach, elementach innowacyjnego modelu i aktualnej opiece w modelu. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film o innowacji: „Pomoc szyta na miarę – DAĆ TO, CZEGO NAPRAWDĘ POTRZEBA”. To projekt dotyczący profesjonalnej opieki domowej nad nieuleczalnie chorymi, realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Podlaskiego.

– „Dać to, czego naprawdę potrzeba” to projekt skierowany to osób potrzebujących opieki długoterminowej na obszarach wiejskich. Są to osoby często samotne, które mieszkają w oddaleniu od większych ośrodków, cierpiące na choroby niekwalifikujące ich do hospicjów stacjonarnych  – zaznaczyła Katarzyna Zdanowska, koordynator projektu innowacji, Hospicjum Proroka Eliasza.

Podjęto również temat efektów sieciowania dla instytucji i podopiecznych oraz przedstawiono rekomendacje Ośrodków Pomocy Społecznej, zespołu medyczno-społecznego Hospicjum Proroka Eliasza oraz Koordynatora Opieki Osób Zależnych KOOZ-a. Zagadnienia te były inicjatorem podjętej przez uczestników spotkania dyskusji.

– Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, nasz region jest rozległy, natomiast ilość mieszkańców na m2 nie jest tak duża. Rozłożenie mieszkańców na terenie naszego województwa wskazywało na to, że jest problem na obszarach wiejskich, dlatego postanowiliśmy podjąć działania w tym zakresie – mówiła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor ROPS w Białymstoku.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Realizuje on projekt partnerski pn.: „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – „To give what is really needed”. To innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi. W części wspófinansowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Konwent będzie kontynuowany w piątek, (30.09). Prelegenci będą mówić m.in. o skalowaniu innowacji na terenie kraju, potencjale gmin wiejskich, a także wypracowaniu zadań na przyszły rok dla ROPS-ów i Departamentów Zdrowia.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski 

Opublikował: Natalia Adamowicz

29 września 2022

Powrót na początek strony