Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nabór do komisji konkursowych

15 listopada 2023

Młodzieniec podpisuje listę obecności

Nabór do komisji konkursowych / Mateusz Duchnowski

Od dziś przyjmowane są zgłoszenia kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych w 2024 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia br.

Zarząd Województwa zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego do współpracy przy ocenie ofert składanych w otwartych konkursach ofert. Zgłoszenia na członka komisji należy składać zgodnie z załączonym formularzem. Niezbędne jest także oświadczenie RODO. Wypełnione formularze opatrzone datą, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy wysyłać elektronicznie na adres: bk@podlaskie.eu

W tytule lub w treści e-maila należy zawrzeć dopisek: „Zgłoszenie do Komisji konkursowej 2024”.

źródło: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
oprac.: Monika Pańko

Publikujący: Monika Pańko

15 listopada 2023

Powrót na początek strony