Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Nic o nas bez nas”. Sprzeciw zarządu województwa wobec projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej

19 lutego 2024

„Nic o nas bez nas”. Sprzeciw zarządu województwa wobec projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej / Mateusz Duchnowski

O wycofanie z procedowania ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska zaapelował podczas poniedziałkowej (19.02) konferencji zarząd województwa. W spotkaniu wzięli udział marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz radna wojewódzka Wanda Mieczkowska. Ich zdaniem nowe regulacje mogą mieć katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności.

– Nie wyobrażamy sobie tworzenia takiego prawa, które nie będzie działało na rzecz naszych mieszkańców. Jest sprawą niedopuszczalną, że taki akt prawny nie był z nikim konsultowany, on odbiega od rzeczywistości i szkodzi przedsiębiorcom, samorządom i zwykłym mieszkańcom – mówił marszałek Artur Kosicki. – Takie stanowisko przyjął zarząd, przekażemy je odpowiednim osobom i organom, żeby faktycznie ktoś się opamiętał, bo takie działanie szkodzi naszemu regionowi.

Projekt ustawy, zaprezentowany na posiedzeniu senackiej komisji klimatu, przewiduje objęcie nową formą ochrony  przyrody całego obszaru Puszczy Białowieskiej (prawie 60 tys. ha) i likwidację trzech istniejących nadleśnictw: w Białowieży, Hajnówce i Browsku oraz zakaz prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej w granicach nowego parku. 

– Zrealizowanie ustawy ograniczy lokalne inwestycje i działalność gospodarczą na tych terenach. Może też doprowadzić do zubożenia i zwiększenia się bezrobocia w tej części regionu. My, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, zawsze dbaliśmy o to, aby nasz region się rozwijał równomiernie. Także jeszcze raz apelujemy o podjęcie konkretnych rzeczowych rozmów z lokalnymi samorządowcami, mieszkańcami i przedsiębiorcami. Razem możemy wypracować dobre rozwiązania – podkreślał Marek Malinowski.

Jak podkreślano podczas konferencji, zarząd województwa widzi potrzebę wzmocnienia ochrony Puszczy Białowieskiej jako miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, jednakże wszelkie działania legislacyjne oraz organizacyjne dotyczące tego terenu powinny być prowadzone z udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności.

– Puszcza Białowieska to ważny element naszego regionu. Musimy o nią dbać, ale nic o nas bez nas – kontynuował Marek Malinowski.

Pomysłowi objęcia całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego sprzeciwiają się także lokalni mieszkańcy. W niedzielę, 18 lutego, w Hajnówce odbył się protest w tej sprawie. Mieszkańcy chcą przeprowadzenia lokalnego referendum, a swoje negatywne stanowisko zamierzają przedstawić parlamentarzystom i prezydentowi RP.

Białowieski Park Narodowy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 r. W 1992 r. wpis rozszerzono o białoruską część Puszczy Białowieskiej, tworząc jeden obiekt transgraniczny. W 2014 r. miejsce Światowego Dziedzictwa zostało rozszerzone na całą polską część Puszczy Białowieskiej. Obecnie obszar ten rozciąga się w obu krajach na powierzchni liczącej 141 885 ha.

Małgorzata Sawicka, Dawid Korpacz
red. Anna Augustynowicz
fot.: Mateusz Duchnowski

Opublikował: Małgorzata Sawicka

19 lutego 2024

Powrót na początek strony