Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

13 listopada 2023

Wiesława Burnos przekazuje list od marszałka dowódcy

Obchody dnia niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej / Kamil Timoszuk

O roli służb mundurowych w zapewnieniu Polsce niepodległości, a także o niezłomnym charakterze narodu polskiego i drodze do odzyskania suwerenności mówiono podczas oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości odbyły się w poniedziałek, 13 listopada w białostockim oddziale jednostki. Podczas wydarzenia Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowała członek zarządu Wiesława Burnos.

Wiesława Burnos przekazała dowódcy jednostki list marszałka Artura Kosickiego, w którym dziękując za dotychczasowa służbę, podkreślił znaczenie służb mundurowych przy podtrzymywaniu suwerenności kraju w obecnej, niepewnej sytuacji geopolitycznej.

– Wasze poświęcenie, stanowczość i odwaga sprawiają, że ta granica, będąca jednocześnie wschodnią rubieżą całej Unii Europejskiej, jest bezpieczna. Dzięki temu również my – mieszkańcy województwa podlaskiego czujemy się bezpieczni w naszych domach – pisał w liście marszałek Artur Kosicki.

O wartościach, jakie z sobą niesie niepodległość, mówił również Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Andrzej Jakubaszek.

­– Niepodległość jest podstawowym i najważniejszym dobrem wspólnym dla naszej ojczyzny. Bez niej nie mogą istnieć żadne inne. Zapewnia ona wolność przekonań, wyznawania religii. Pozwala również na kształtowanie własnych poglądów, czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej – mówił generał.

Podczas przemówienia wskazał również na niezwykle kruchą naturę niepodległości. Twierdził, że wymaga ona pielęgnowania i opieki. Określił, że sposobem na jej zachowanie jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. To z kolei jest zadanie stale realizowane przez wszystkie służby mundurowe, w tym Straż Graniczną.

W podobnym tonie wypowiedział się Bohdan Paszkowski, skupiając się dodatkowo na aspekcie geopolitycznym Polski.

– Pomiędzy Rosją a Niemcami jest miejsce tylko na silne państwo, inaczej będzie krajem niesuwerennym – mówił Bohdan Paszkowski. – Kiedy odzyskaliśmy niepodległość, niedługo potem, bo na początki 1919 roku, musieliśmy jej bronić przed bolszewikami, a 20 lat później przed Niemcami i Armią Czerwoną – dodał.

Uroczystość stanowiła okazję do uhonorowania szczególnie zasłużonych funkcjonariuszy jednostki. Wielu z nich zakończyło uroczystość z odznaką lub medalem przyznanym za szczególne zasługi dla Straży Granicznej.

W wydarzeniu wzięli udział również uczniowie podlaskich szkół średnich, którzy uczestniczyli w konkursie „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkół średnich w Województwie Podlaskim”. Na zakończenie uroczystości otrzymali oni pamiątkowe grawertony z podziękowaniami.

Dawid Korpacz
red.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Dawid Korpacz

13 listopada 2023

Powrót na początek strony