Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Obradowała Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

16 listopada 2023

Marszałek wręcza upominek kobiecie.

Obradowała Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego / Paweł Krukowski

Zwiedzanie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dyskusje na temat realizowanych projektów oraz oferta bezpłatnych badań dla seniorów były przedmiotem czwartkowego (16.11) spotkania, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Uczestniczył w nim marszałek Artur Kosicki.

– Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z radą seniorów. Wystarczy wspomnieć, że to od jej członków wyszło wiele projektów, które później się zmaterializowały. Było to m.in. tegoroczne wsparcie dla gmin w kwocie 300 tys. zł na różne inicjatywy rad seniorów z naszego regionu – podkreślił Artur Kosicki.

Za owocną współpracę

Marszałek wręczył licznie zgromadzonym przedstawicielom rady upominki z okazji, obchodzonego 14 listopada, Światowego Dnia Seniora.

– Życzę państwu dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pociechy z rodzin oraz zaangażowania w realizację projektów dotyczących środowiska seniorów – powiedział, dziękując za wspólne inicjatywy.

W podobnym tonie wypowiedziała się Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji. Dowodziła ona, jak słyszalny i potrzebny jest głos osób starszych – w różnych dziedzinach życia.

– Seniorzy są bardzo ważnym elementem naszej społeczności – zaznaczyła.

Plany i idee

O planach na najbliższą przyszłość opowiedziała Janina Czyżewska, przewodnicząca rady. Podkreśliła, że dużo do tej pory udało się zrobić, ale wciąż jedną z pierwszych potrzeb osób powyżej 60 roku życia z regionu jest geriatria.

– Gdyby była dobra geriatria, to o wiele mniej pieniędzy szłoby na zdrowie, bo geriatria jest w stanie ogarnąć wszystko. I to jest taka nasza „idée fixe” – mówiła.

Marszałek z kolei zapewnił, że te idee są jak najbardziej realne.

– Powoli pracujemy nad tym, żeby w następnym roku taka poradnia się pojawiła w szpitalu wojewódzkim, choć wymaga to jeszcze wielu konsultacji i uzgodnień – zaznaczył.

Podczas spotkania poruszono także inne kwestie zdrowotne. O programie dotyczącym profilaktyki w obrębie wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego opowiedziała Magdalena Amborska z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego „Interfizjo”. Zaoferowała ona także bezpłatne badania kolonoskopowe, skierowane do seniorów z województwa podlaskiego.

Czwartkowe obrady zakończyła żywa wymiana zdań na temat kolejnych inicjatyw seniorów z naszego regionu.

Anna Augustynowicz
red.: Aneta Kursa
fot.: Paweł Krukowski

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego działa od 2017 r. Jej celem jest reprezentowanie środowiska seniorów w podlaskim samorządzie, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Gremium może liczyć maksymalnie 15 członków, powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką senioralną.

Publikujący: Anna Augustynowicz

16 listopada 2023

Powrót na początek strony