Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS)

4 października 2022

wrds.jpg

WRDS to forum czterostronnej współpracy między pracodawcami, pracownikami, stroną rządową i samorządową. Jej członkowie mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i istotnych kwestii społeczno-gospodarczych. Celem rady jest wypracowywanie takich rozwiązań, które są korzystne dla wszystkich stron.

WRDS wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in.:

  • opiniowanie projektów ustaw, strategii rozwoju województwa i innych programów;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego (RDS);
  • przekazywanie RDS oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, a także rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych, powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami.

Funkcję przewodniczącego podlaskiej rady pełni obecnie Eugeniusz Muszyc, a wiceprzewodniczącego - Karol Wasilewski.

Wojewódzkie rady dialogu społecznego działają we wszystkich regionach Polski na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Opublikował: Małgorzata Sawicka

4 października 2022

Powrót na początek strony