Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konferencja – Zdrowie psychiczne – środowisko terapii

10 października 2023

Zaproszeni prelegenci na konferencji

Konferencja – Zdrowie psychiczne – środowisko terapii / SPPZOZ w Choroszczy

Z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Szpital Psychiatryczny w Choroszczy wraz z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, w ramach Podlaskiego Forum Psychiatrycznego zorganizował konferencję (10.10), która została objęta Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego.

Konferencja była idealną okazją do podzielenia się przez uczestników spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w zakresie opieki psychiatrycznej zarówno tej skierowanej do pacjenta, jak również poruszane były tematy bezpośrednio związane i dedykowane personelowi medycznemu.

 Spotkanie złożone było z części wykładowej oraz panelu dyskusyjnego, na którym podjęto dwa ważne tematy: „Deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia psychicznego – pierwsze refleksje województwa podlaskiego” oraz „Zagrożenia zdrowia psychicznego w społeczeństwie, a zwłaszcza w pracy personelu medycznego, wypalenie zawodowe, metody radzenia sobie ze stresem, superwizja w psychiatrii”.

Wśród prelegentów oraz panelistów udział wzięło wielu znakomitych specjalistów i autorytetów w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów i kierowników placówek związanych z ochroną zdrowia psychicznego m.in. dr n. o zdr. Damian Czarnecki - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, dr hab. n. med. Beata Galińska-Skok – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, prof. nadzw. dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz.   

źródło: SPPZOZ w Choroszczy
oprac.: Monika Pańko

Publikujący: Monika Pańko

10 października 2023

Powrót na początek strony